Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и за възстановяване на средствата, отворете таблото си. Резервациите, отговарящи на условията съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, могат да бъдат отменени преди настаняването, без да получите санкции или това да се отрази на статуса ви на супердомакин.

  Какво представлява Програмата за застраховане на изживяване?

  Програмата за застраховане на изживяване е основно застрахователно покритие на отговорността на домакините към трета страна, в случай че гост или друго трето лице претърпи телесни повреди или имуществени щети по време на изживяване на домакина. Покритието е в размер до 1 милион щатски долара на изживяване, а допустимостта на покритието зависи от вида на изживяването. Гостите са обект на отделна обща горна граница от 1 милион щатски долара по време на срока на полицата, за което могат да се прилагат определени условия, ограничения и изключения. Научете повече за програмата

  Ето някои примери за това какво трябва да покрива програмата за застраховане на изживяване:

  • Гост си чупи китката, след като е паднал от велосипед по време на обиколка в града и предявява иск срещу домакина на изживяването за своето нараняване.
  • По време на клас по готварство гост случайно запалва мазнината за готвене, което задейства противопожарната гасителна система. Пожарът и водата увреждат част от ресторанта, който домакинът на изживяването е използвал за провеждане на класа. Собственикът на ресторанта предявява иск за нанесените щети срещу домакина на изживяването.

  Нашата програма за застраховане на изживяване не се отнася за всякаква отговорност, нито покрива всички видове изживявания.

  Ето някои примери за това какво не е обхванато от програмата за застраховане на изживяване:

  • Автомобилни произшествия
  • Увреждане на имущество от неща като плесен или замърсяване
  • Нещо, което е направено умишлено

  За повече информацияизтеглете пълното резюме на програмата

  Ако трябва да подадете иск, моля, свържете се с нас и ние ще ви свържем с нашия администратор на искове.

  Получихте ли нужната помощ?