Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Ръководство
Гост

Получаване на защита чрез AirCover

Sometimes accidents happen, which is why there’s AirCover.

AirCover is top-to-bottom protection that gives you $1 million in damage protection and $1 million in liability insurance. It’s always included and always free whenever you host.

Need to file a claim?

Damage protection covers you if a guest damages your place or belongings during an Airbnb stay.

Start an AirCover request

Liability insurance covers you in the rare event someone gets hurt or their property is damaged during an Airbnb stay or Experience.

Start an AirCover liability claim

AirCover programs

Host damage protection
Get details about what’s covered and how to request reimbursement.

Host liability insurance
Learn what’s covered and how to file a claim if a guest gets hurt during a stay.

Experiences liability insurance
Learn what’s covered and how to file a claim if a guest gets hurt during an Experience.

AirCover and your personal insurance

While AirCover offers many protections while you’re hosting a stay or Experience, it is not a substitute for personal homeowner’s or liability insurance that may cover you all the time. Keep in mind that everyone’s situation is different and you may want even more protections.

If you’re not sure if your homeowner’s, condo, or renter’s insurance policy applies while you host, talk to your insurer—different insurers have different rules about short-term rentals and hosted activities.

Host damage protection, Host liability insurance, and Experiences liability insurance don’t cover Hosts who offer stays through Airbnb Travel, LLC, or Hosts in mainland China or Japan, where the China Host Protection Plan, Japan Host Insurance, and Japan Experience Protection Insurance apply. Host damage protection isn’t related to Host liability insurance. Keep in mind that all coverage limits are shown in USD, and that there are other terms, conditions, and exclusions.

Тази статия помогна ли ви?
Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране

Поверителност на данните ви

Използваме бисквитки и подобни технологии, за да помогнем за персонализирането на съдържанието, да приспособим и подберем рекламите, както и за да осигурим по-добро изживяване. Като щраквате върху ОК или включите опция в Предпочитания за бисквитките, вие приемате настоящото, както е посочено в нашите правила за бисквитките. За да промените предпочитанията си или да оттеглите съгласието си, моля, актуализирайте Предпочитания за бисквитките.