AirCover за домакините

Цялостна защита.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

Проверка на самоличността на гостите

Нашата цялостна система за проверка удостоверява подробности като име, адрес, официален документ за самоличност и др., за да се потвърди самоличността на гостите, които резервират в Airbnb.

Проверки за резервациите

Разработената от нас технология анализира стотици фактори във всяка резервация и блокира определени резервации, които представляват голям риск от провеждане на партита или причиняване на имуществени щети.

Защита срещу щети в размер на 3 млн. USD

Ако гостите не платят за щетите, причинени на дома и вещите ви, защитата срещу щети при предоставяне на място за престой е въведена, за да помогне за възстановяването на разходи в размер до 3 млн. USD, включително следните специални мерки за защита:

Произведения на изкуството и ценности

Получавате възстановяване на средствата за повредени произведения на изкуството или ценности.

Превозни средства и плавателни съдове

Получавате възстановяване на средствата за щети по автомобили, лодки и други плавателни съдове, които са паркирани или съхранявани в дома ви.

Щети от домашни любимци

Получавате възстановяване на средствата за щети, причинени от домашен любимец на гост.

Загуба на приходи

Ако трябва да отмените резервации чрез Airbnb поради нанесени щети от гости, ще бъдете компенсирани за изгубените приходи.

Основно почистване

Възстановяване на разходите за допълнителни услуги за почистване, необходими за отстраняване на петна и миризми от дим.

Застраховка на отговорността в размер на 1 млн. USD

Защита в редките случаи, когато гост пострада или вещите му бъдат повредени или откраднати.

Денонощна линия за безопасност

Ако в даден момент не се чувствате в безопасност, приложението ни осигурява бърз достъп до специално обучени служители по безопасността.

Прегледайте подробностите за това как „AirCover за домакините“ ви защитава, както и кои са съответните изключения.

Само Airbnb ви дава AirCover

Airbnb
Конкуренти
Проверка на самоличността на гостите
Проверки за резервациите
Защита срещу щети в размер на 3 млн. USD
Произведения на изкуството и ценности
Превозни средства и плавателни съдове
Щети от домашни любимци
Загуба на приходи
Основно почистване
Застраховка на отговорността в размер на 1 млн. USD
Денонощна линия за безопасност
Сравнението се основава на публична информация и безплатните предложения от основните конкуренти към 22 октомври.

Отговори на въпросите ви

Не можете да намерите това, което търсите? Посетете помощния център.

Суперлесният начин да пуснете обява в Airbnb

С функцията „Настройка в Airbnb“ е много лесно да пуснете обява, за да предложите място за престой, като опитен супердомакин ще ви напътства през целия процес.