Достъпност в Airbnb

С нас пътуванията са по-комфортни.

Категория „Адаптирани“

Открийте уникални домове с проверени характеристики за достъпност, включително достъп без стъпала до жилището, спалнята и банята. Всеки дом от тази категория се подлага на подробно триизмерно сканиране, за да се потвърдят средствата за достъпност и други важни характеристики, като например широчините на вратите.

Вижда се телефон, показващ домове в категория „Адаптирани“ на Airbnb, с къща с вход без стъпала.

Разширени филтри за търсене

Опростихме филтрите си за достъпност, за да осигурим още по-добро търсене.

Мобилен телефон показва овърлей на „Още филтри“, което е един от многото филтри за търсене. Има раздел със заглавие „Характеристики за достъпност“. Характеристиките за достъпност по-долу са групирани по теми като „Вход и паркинг за гости“. Има квадратчета за отметка, в които можете да изберете толкова характеристики, колкото искате.

Проверка на достъпността

Проверяваме достоверността на всяка характеристика за достъпност, посочена от домакините на места за престой.

Мобилен телефон показва група от характеристики за достъпност в обява в Airbnb. Първата характеристика гласи: „Вход за гости без стъпала“, с изображения под нея, които съответстват на описанието. По-надолу се намира друга характеристика за достъпност, която гласи: „Вход за гости по-широк от 81 см“, с изображение под нея, съответстващо на характеристиката.

Лични съобщения с домакините

Общувайте директно с домакините, за да разберете какви характеристиките за достъпност осигурява мястото или изживяването им.

Мобилен телефон показва съобщения между домакина, който описва мястото от обявата си като достъпно, и гост, който иска да научи повече за жилището. Съобщението на госта гласи: „Здравейте, Шей! Къде се намира рампата – пред или зад къщата?“ Отговорът на домакина гласи: „Здравейте, Адам! Рампата е отпред. Благодаря ви!“
Три поколения от едно семейство се смеят и се радват в дом на Airbnb с характеристики за достъпност. Пред най-възрастния член на семейството има инвалидна количка.

Как правим Airbnb едно по-достъпно място

Специални екипи

Airbnb разполага с екипи, насочени към създаването на продукти, които всеки може да използва. Тези екипи работят с инженери, дизайнери и други специалисти в цялата компания, за да се гарантира, че продуктите ни са създадени съобразно нуждите на хората с двигателни затруднения.

Проучвания и застъпничество

Ние провеждаме проучвания сред хора с нужди за достъпност и работим с експерти в тази сфера.

Стандарти за цифрова достъпност

Спазваме стандартите за цифрова достъпност, изложени в насоките за достъпност на уеб съдържанието. Използваме също и автоматизирани инструменти за тестване, които ни помагат да по-лесно да откриваме евентуални проблеми.

Организации, с които си партнираме
Логото на Националната федерация на незрящите. Текстът на слогана гласи: „Живейте живота, който искате.“Лого на Националния съвет за независим животЛого – Consejo National de Personas con DiscapacidadЛого на асоциация United Spinal Association

С удоволствие ще ви помогнем

За повече информация отворете нашия помощен център