Достъпност в Airbnb

Ето как ви улесняваме, когато пътувате чрез нас.

Разширени филтри за търсене

Опростихме филтрите си за достъпност, за да осигурим още по-добро търсене.

Мобилен телефон показва овърлей на „Още филтри“, което е един от многото филтри за търсене. Има раздел със заглавие „Характеристики за достъпност“. Характеристиките за достъпност по-долу са групирани по теми като „Вход и паркинг за гости“. Има квадратчета за отметка, в които можете да изберете толкова характеристики, колкото искате.

Преглед на достъпността

Преглеждаме достоверността на всяка характеристика за достъпност, изпратена от домакини на престои.

Мобилен телефон показва група от характеристики за достъпност в обява в Airbnb. Първата характеристика гласи: „Вход за гости без стъпала“, с изображения под нея, които съответстват на описанието. По-надолу се намира друга характеристика за достъпност, която гласи: „Вход за гости по-широк от 81 см“, с изображение под нея, съответстващо на характеристиката.

Лични съобщения с домакините

Говорете директно с домакините за повече информация относно характеристиките за достъпност на престоя или изживяването им.

Мобилен телефон показва съобщения между домакина, който описва мястото от обявата си като достъпно, и гост, който иска да научи повече за помещението. Съобщението на госта гласи: „Здравейте, Шей! Къде се намира рампата – пред или зад къщата?“ Отговорът на домакина гласи: „Здравейте, Адам! Рампата е отпред. Благодаря ви!“
Три поколения от едно семейство се смеят и се радват в дом на Airbnb с характеристики за достъпност. Пред най-възрастния член на семейството има инвалидна количка.

Как правим Airbnb едно по-достъпно място

Специални екипи

Airbnb разполага с екипи, насочени към създаването на продукти, които всеки може да използва. Тези екипи работят с инженери, дизайнери и други специалисти в цялата компания, за да се гарантира, че продуктите ни са създадени съобразно нуждите на хората с двигателни затруднения.

Изследвания и застъпничество

Ние провеждаме проучвания сред хора с нужди за достъпност и работим с експерти в общността. Ако искате да участвате в сесия относно достъпността в Airbnb, попълнете нашия формуляр за проучване относно достъпността.

Стандарти за цифрова достъпност

Работим върху стандартите за цифрова достъпност, изложени в насоките за достъпност на уеб съдържанието. Инвестираме и 
в автоматизирани инструменти за тестване, които да ни помагат да улавяме повече проблеми.

Организации, с които си партнираме
Логото на Националната федерация на незрящите. Текстът на слогана гласи: „Живейте живота, който искате.“Лого на Националния съвет за независим животЛого – Consejo National de Personas con DiscapacidadЛого на асоциация United Spinal Association

С удоволствие ще ви помогнем

За повече информация отворете нашия помощен център