Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Правила относно случаите с уважителни причини и коронавируса (COVID-19)

Забележка: считано от 31 май 2022 г. ние актуализираме покритието във връзка с COVID-19 съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини:

• За резервации, направени след 31 май 2022 г. включително, обстоятелствата, свързани с COVID-19, вече няма да бъдат обхванати от правилата (с изключение на вътрешни резервации в Южна Корея). Вместо това за тях ще се прилагат обичайните правила за отменяне на домакина.

• За резервации, направени преди 31 май 2022 г., обстоятелствата, свързани с COVID-19, ще продължат да бъдат обхванати от правилата.

Актуализирано на: 1 октомври 2020 г.

На 11 март Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от коронавируса, известен като COVID-19, за световна пандемия. От този момент нататък епидемията се разви бързо, като правителствата по света предприеха бързи действия за забавяне на разпространението на COVID-19.

В следствие на това ние осигуряваме описаното по-долу обезпечение във връзка с COVID-19 съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, за да помогнем за защитата на общността ни и да осигурим спокойствие. Следете тази страница за актуализации относно обхвата на правилата.

Съвет: ако сте гост, можете да намерите опциите за отменяне и възстановяване на средствата, като отворите страницата с пътувания и изберете своето пътуване. Научете как. Ако сте домакин, ще намерите информацията в таблото си за настаняване на гости.

Обобщена информация

Резервациите за престои и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване в рамките на следващите 45 дни, считано от днешната дата, са обхванати от правилата и може да бъдат отменени преди настаняването. Гостите, които отменят, ще разполагат с опции за отменяне и възстановяване на средствата, а домакините могат да отменят, без да им бъде начислена такса или без това да се отрази на статуса им на супердомакини. Airbnb или ще възстанови средствата, или ще издаде кредит за пътуване, който включва всички такси за услугата за обхванатите от правилата отменени резервации. За да отмените съгласно тези правила, ще трябва да потвърдите фактите, свързани с вашите уважителни причини, и/или да предоставите документи, доказващи тези причини.

За резервации, направени след 14 март 2020 г., ще се прилагат обичайните правила за отменяне на домакина с изключение на случаите, когато гост или домакин са болни от COVID-19.

Отменянията ще бъдат разглеждани в съответствие с обхвата на случаите с уважителни причини, който е в сила към момента на подаване на заявката за отменяне, а резервациите, които вече са били отменени, няма да бъдат преразгледани.

Ако резервацията вече е започнала (т.е. датата на настаняване е минала), тази уважителна причина не важи.

Прилагат се различни правила за вътрешните резервации в континентален Китай и за резервации в Luxe или Luxury Retreats.

Какви резервации са обхванати от правилата

Резервации, направени до 14 март 2020 г. включително

Резервациите за престои и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване в рамките на следващите 45 дни, считано от днешната дата, може да бъдат отменени преди настаняването. Това означава, че гостите, които отменят съгласно правилата, ще получат пълно възстановяване на паричните средства или кредит за пътуване за сумата, която са платили (в случаите, в които се предлага кредит за пътуване). Домакините могат да отменят съгласно правилата, без да заплащат такси и без това да се отрази на статуса им на супердомакини, а Airbnb ще им възстанови всички такси за услугата или ще им издаде кредит за пътуване за същата сума.

Резервациите за престои и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване по-късна от 45 дни, считано от днес, в момента не се покриват от случаите с уважителни причини, свързани с COVID-19. За тях ще се прилагат обичайните правила за отменяне на домакина.

Ако резервацията вече е започнала (т.е. датата на настаняване е минала), тази уважителна причина не важи.

Резервации, направени след 14 март 2020 г.

За резервациите за престои и изживявания с Airbnb, направени след 14 март 2020 г., ще важат обичайните правила за отменяне на домакина и тези резервации няма да бъдат обхванати от правилата ни относно случаите с уважителни причини с изключение на случаите, когато гостът или домакинът са болни от COVID-19 в момента. Свързаните с COVID-19 обстоятелства, които не са обхванати от правилата, включват: проблеми и отменяния, свързани с транспорта; препоръки и ограничения за пътуване; здравни препоръки и карантини; промени в приложимото право; други разпореждания на държавните органи, като например заповеди за евакуация, затваряне на границите, забрани за краткосрочно отдаване на жилища под наем и изисквания за ненапускане на дома.

Правилата ни относно случаите с уважителни причини имат за цел да защитят гостите и домакините от непредвидени обстоятелства, които възникват след резервация. След като Световната здравна организация обяви COVID-19 за световна пандемия, правилата ни относно случаите с уважителни причини вече не се прилагат, тъй като COVID-19 и последиците от него вече не се считат за непредвидени или неочаквани обстоятелства. Когато резервирате, не забравяйте да прегледате внимателно правилата за отменяне на домакина и преценете дали да не изберете опция, която осигурява гъвкави решения.

Как става това

Ако сте гост, можете да намерите опциите за отменяне и възстановяване на средствата, като отворите страницата с пътувания и изберете своето пътуване. Научете как. Ако сте домакин, ще намерите информацията в таблото си за настаняване на гости.

Актуализации и ресурси във връзка с коронавируса

В ресурсния център сме подбрали статии в помощ на общността ни в този труден период. Можете да намерите най-актуалната информация относно нашата реакция във връзка с COVID-19 – от актуализации на правилата до ресурси за домакини и гости.

Освен това можете да се запознаете с правилата относно случаите с уважителни причини, за да научите за покритието при ситуации, които не са свързани с COVID-19.

Приканваме всички членове на общността да проявяват уважение и разбиране и да имат предвид нашите правила за недискриминация, когато общуват с други членове на общността ни.

Ще продължим да разглеждаме прилагането на тези правила. Следете тази страница за актуализации и нова информация.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране