Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“. Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации. Ако датата за настаняване е след 15 август, проверете за актуализация отново тук на 15 юли 2020 г.

  Какво ще се случи, ако трябва да отменя резервация поради спешен случай или непреодолими обстоятелства?

  Моля, обърнете внимание: тази статия не се отнася до случаите, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19). Прегледайте нашата статия относно уважителните причини, свързани с COVID-19, за да научите за обхванатите от правилата обстоятелства, свързани с COVID-19, и по-специално – обхвата на ограниченията за резервациите, направени след 14 март 2020 г.

  Как става това

  Може да сме в състояние да ви възстановим средствата или да отменим санкциите за отмяна, ако се наложи да отмените резервация поради неочаквани обстоятелства, които са извън вашия контрол. По-долу е даден списък на обстоятелствата, обхванати от нашите правила относно случаите с уважителни причини. Преди да отмените резервация, проверете дали вашият случай е включен в списъка по-долу и дали можете да предоставите необходимата документация.

  Важно е да имате предвид, че отменяния без глоби се осъществяват само при уважителни причини, които настъпват преди официалната дата за настаняване за резервацията ви. Освен това нашите правила относно случаите с уважителни причини не важат за резервации в Luxury Retreats, които са предмет на отделни правила за възстановяване на средствата на гостите в Luxe.

  Обстоятелства, които изискват документация

  Смърт на домакин, гост или помощник-домакин, допълнителен гост, близък роднина или настойник. Ще бъдете помолени да предоставите някой от тези документи:

  • смъртен акт
  • некролог
  • статия, в която се посочва името на починалото лице
  • полицейски доклад

  неочаквано, сериозно заболяване или нараняване, засягащи домакин или участник в пътуването. Ще бъдете помолени да предоставите становище от лекар, потвърждаващо, че лицето не може да настанява гости или пътува поради неочаквано, сериозно заболяване или нараняване. Становището трябва да бъде с дата след датата, на която е направена резервацията, и да бъде предоставено в рамките на 14 дни след отменянето. Понастоящем, обстоятелства, които са вече известни на потребителя, когато резервира, не се обхващат от нашите правила относно случаите с уважителни причини.

  Задължения, възложени от държавен орган, включително задължения като съдебен заседател, ограничения за пътуване, явявания пред съд и военни операции. Ще бъдете помолени да предоставите копие от официалното уведомление, чиято дата трябва да е след датата, на която е направена резервацията. В уведомлението трябва да се посочва името на лицето, изпълняващо задължението.

  Проблеми с непредвидени имуществени щети, поддръжка и удобства в място от обява в Airbnb, които правят опасно приемането на гости или които възпрепятстват достъпа на гостите до базови удобства, като например течаща вода. Това не включва планираните ремонти. Ще бъдете помолени да предоставите всички тези документи:

  • доказателство, че проблемът се решава;
  • приблизителна оценка кога ще бъде решен;
  • фактура за извършваните ремонти;
  • снимки на щетите;

  проблеми при транспортиране, които правят невъзможно пътуването до вашата дестинация, включително затваряне на пътища и отмяна на полети, когато няма алтернативни методи на пътуване. Това включва затваряне и отменяне, причинено от природни бедствия, като например земетресения или силни бури. Ще бъдете помолени да предоставите известие за затварянето на пътя или документация от авиокомпанията, че полетът е отменен, и съпровождаща документация, потвърждаваща, че не е възможно да пътувате до вашата дестинация.

  Отменяне на влакове, автобуси или фериботи, когато не е имало алтернативни начини за пътувания в същия ден. Ще бъдете помолени да предоставите документация, която ясно показва, че превозвачът не е извършвал дейност в този ден, като екранна снимка на уеб сайта на компанията или връзка към официално изявление от превозвача.

  Обстоятелства, които изискват специален преглед

  За тези обстоятелства не се изисква документация, но специализираният ни екип ще прегледа всеки случай, за да потвърди, че сте пряко засегнати.

  Резервации за Open Homes, които са отменени. Още информация за Open Homes.

  Природни бедствия, терористична дейност и гражданско/политическо напрежение, които пречат на госта да пътува до или от дестинацията или които правят опасно приемането на гости.

  Епидемии или заболявания, които внезапно засягат даден регион или цяла група хора. Това не включва съществуващи заболявания, които са свързани с дадена област, например малария в Тайланд или треска денга в Хавай. Всички актуализации на правилата ни относно огнищата на болест и обхвата на приложение на тези правила, ще се определят въз основа на съобщения от Световната здравна организация и местните власти.

   Ограничения за пътуване, наложени от правителство, правоприлагаща агенция или военни, които ограничават пътуването до или от местоположението на дадена обява или изживяване.

   Съвети при заплахи за безопасността и сигурността, които важат за местоположението на дадена обява или изживяване, или за мястото, от което идва даден гост.

   Прекъсвания на основни комунални услуги, които засягат мястото от обявата или местоположението на изживяването.

   Промени в изискванията за визи или паспорти, които правят невъзможно пътуването до дадена дестинация. Това не включва изгубени документи за пътуване или такива с изтекъл срок.

   Какво да правите след това

   Ако сте потвърдили, че вашите обстоятелствата отговарят на горните изисквания, първо отменете своята резервация за дома или изживяването с Airbnb. Ако резервацията ви попада в списъка с признати случаи с уважителни причини, ще получите известие, че резервацията ви отговаря на условията за отменяне без санкции. Ще получите също и пълно възстановяване на средствата, ако сте гост.

   Ако резервацията ви не отговаря автоматично на условията, продължете с отменянето, след което се свържете с нас, за да подадете иск. Ще ви разясним следващите стъпки, които ще включват изпращане на необходимата документация и изчакване екипът ни да разгледа случая ви. Исковете трябва да бъдат подавани в рамките на 14 дни след отменянето.

   Получихте ли нужната помощ?

   Влизане за персонализирана поддръжка

   Получете помощ за резервациите, акаунта и др.
   Регистрация