Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Правила относно случаите с уважителни причини

Забележка: от 31 май 2022 г. обстоятелствата, свързани с пандемията от COVID-19, вече не са обхванати от тези правила. За резервации, направени преди 31 май 2022 г., някои обстоятелства, свързани с COVID-19, ще продължат да бъдат обхванати. Прилагат се различни правила за резервациите в Airbnb Luxe и вътрешните резервации в Южна Корея.

В сила от: 20 януари 2021 г.

Общ преглед

Тези правила относно случаите с уважителни причини обясняват как се обработват отменянията, когато след резервацията възникнат непредвидени събития извън вашия контрол, и правят невъзможно или незаконно завършването на резервацията ви. Настоящите правила важат както за резервации за настаняване, така и за изживявания.

Когато тези правила позволяват отменяне, те стават водещи и имат предимство пред правилата за отменяне на резервацията. Гостите, засегнати от събитие, попадащо в обхвата на настоящите правила, могат да отменят резервацията си и в зависимост от обстоятелствата да получат възстановяване на средства в брой, кредит за пътуване и/или друго възнаграждение. Домакините, които са засегнати от събитие, обхванато от настоящите правила, могат да отменят без неблагоприятни последици, но в зависимост от обстоятелствата календарите им може да бъдат блокирани за датите на отменената резервация.

Какви събития са обхванати

В тези правила се използва терминът „Събитие“, за да се назоват долуописаните ситуации, които възникват след резервацията, не са предвидени по време на резервацията и предотвратяват или забраняват законно завършването ѝ.

Промени в официалните за държавата изисквания за пътуване. Неочаквани промени във визовите или паспортните изисквания, наложени от държавна агенция, които възпрепятстват пътуването до местоназначението. Това не включва изгубени документи за пътуване или други лични обстоятелства, свързани с разрешението за пътуване на госта.

Обявени извънредни ситуации и епидемии. Официално обявени от държавните власти местни или национални извънредни ситуации, епидемии, пандемии и извънредни положения, свързани с общественото здраве. Това не включва заболявания, които са ендемични или често се свързват с дадена област, например малария в Тайланд или треска денга в Хавай.

страна на правителството. Ограничения за пътуване, наложени от държавна агенция, които възпрепятстват или забраняват пътуването до, престоя или връщането от местоположението на мястото от обявата. Това не включва необвързващи съвети за пътуване и подобни официални указания.

Сражения и други военни действия. Война, военни действия, нашествия, гражданска война, тероризъм, експлозии, бомбардировки, недоволства, бунтове, протести, граждански безредици и граждански размирици.

Природни бедствия. Природни бедствия, стихийни природни бедствия, мащабни прекъсвания на основни комунални услуги, изригвания на вулкани, цунами и други тежки и необичайни метеорологични събития. Това не включва метеорологични или природни условия, които се появяват достатъчно често, за да бъдат предвидими в конкретното местоположение – например урагани, възникващи по време на сезона на ураганите във Флорида.

Какво не се покрива

Всичко друго. Настоящите правила позволяват отменяне само за описаните по-горе събития. Всичко друго е изключено. Примерни ситуации, в които тези правила не позволяват отменяне, включват: неочаквано заболяване, болест или нараняване; задължения по закон, като например явяване като съдебен заседател, явяване пред съд или военни задължения; съвети за пътуване или други държавни разпоредби (които са приблизително със силата на забрана или строго ограничение за пътуване); отменяне или пренасрочване на събитието, за което е направена резервацията; и проблеми при транспортиране, които не са свързани с покрито събитие, като затваряне на пътища, както и отменяне на полети, влакове, автобуси и фериботи. Ако отмените резервация в тези случаи, възстановената сума ще бъде определена от правилата за отменяне, които важат за резервацията.

Какво да правите по-нататък

Ако ви уведомим или публикуваме информация, потвърждаваща, че тези правила важат за вашата резервация, следвайте инструкциите за отменяне, които предоставяме. Когато ви уведомим или публикуваме информация за това как се прилагат тези правила, би трябвало да можете да отмените съгласно тези правила, като отворите страницата си „Пътувания“ и отмените засегнатата резервация. Ако смятате, че тези правила важат за резервацията ви, но не сме ви уведомили или публикували информация за събитието, свържете се с нас, за да отмените резервацията си. Във всички случаи трябва да сте готови да предоставите документация, която показва как събитието се е отразило на вас или на резервацията ви.

Ако имате въпроси, свържете се с нас.

Други неща, които трябва да знаете

Тези правила важат за всички резервации с дата на настаняване, която съвпада с датата на влизането им в сила или е след нея. Тези правила не важат за резервации в Luxe, които са предмет на отделни правила за възстановяване на средствата на гостите в Luxe.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране