Актуализация за 2022 г.

Борба с дискриминацията и създаване на приобщаваща общност

Проект Lighthouse

Стартираният през 2020 г. проект Lighthouse помага за разкриване и преодоляване на различията в начина, по който цветнокожите възприемат Airbnb. Разработихме инициативата в партньорство с Color Of Change и с насоки от редица организации за граждански права и поверителност. Научете повече
Използване на реални данни
Анализираме как гостите и домакините използват платформата ни. Статистическите анализи ни помагат да намерим възможности за изграждане на по-справедливи изживявания в нашата общност.
Защита на личните данни
Анализираме цялостно тенденциите и не свързваме информацията за расата с конкретни хора или акаунти.
Непрекъснато се подобряваме
Екипът ни продължава да търси нови начини да направи Airbnb по-справедлива, по-безпристрастна и по-приобщаваща платформа.

Какво променихме

Премахване на профилните снимки на гостите преди резервацията
През 2018 г. въведохме промени, за да гарантираме, че домакините ще виждат снимката на госта в процеса на резервация едва след като са приели заявка за резервация. Анализът установи, че тази промяна леко е увеличила процента на успеваемост на резервациите (процент, с който гостите в Съединените щати от различно възприемани расови групи успешно резервират място от обява в Airbnb) от гостите, възприемани като афро-американци.
Повече отзиви за повече гости
Гостите с отзиви имат по-висок процент успешни резервации. Нашият анализ обаче установи, че гостите, възприемани като афро-американци или латиноамериканци, имат по-малко отзиви, отколкото гостите, възприемани като бели или азиатци. Въвеждаме промени, които ще улеснят всички гости да получат отзив, когато пътуват.
Повече хора могат да използват незабавното резервиране
Незабавното резервиране позволява на госта да резервира място от обява, без да се изисква одобрението на домакина. Това е ефективно средство за намаляване на дискриминацията, защото създава по-обективни предпоставки за резервация. Въведохме промени, за да улесним използването на незабавното резервиране от още 5 милиона души.
Изграждане на по-приобщаваща туристическа общност
Пътуванията до места, различни от традиционните туристически центрове, може да имат благоприятно икономическо въздействие върху общностите, които в миналото не са имали възможност да развиват туризъм. През следващата година ще продължим да разработваме и разширяваме глобални програми като Академията за предприемачество на Airbnb, за да гарантираме по-широкообхватен достъп до предимствата от настаняването на гости чрез Airbnb. Усилията ни включват разширяване на програми, които помагат за набиране на повече домакини, които са цветнокожи.
Разширяване на обучението за домакини
Нашата общност от домакини играе важна роля за създаването на справедливо и приобщаващо изживяване. Тази година представихме ръководство за приобщаващо приемане на гости с образователни статии и видео клипове, за да помогнем на домакините да приемат гости с различни възможности, пол и произход – особено такива от исторически маргинализирани общности. Очакваме да стартираме повече образователни програми и продукти, за да градим чувството за приобщеност в общността.
Проверка на отхвърлените резервации, за да се елиминират възможностите за проява на предразсъдъци
Знаем, че има основателни причини, поради които дадена резервация може да не работи: календарът на домакина може да се е променил, гостът може да има нужда от ранно настаняване или да води допълнителни гости, които домакинът не може да приеме. Разширяваме възможностите за анализ на отхвърлените резервации, за да подобрим правилата и продуктите си и да се борим с дискриминацията.
Подобряване на услугата за повторно резервиране
Съгласно правилата ни за отворени врати, въведени през 2016 г., гостите с текущи или предстоящи резервации, които подават сигнал за дискриминация, получават помощ при резервиране на различно място от обява. Наскоро представихме денонощна линия за безопасност, предназначена да улесни достъпа на гостите до спешна помощ, когато пътуват, включително достъп до помощ за повторна резервация.
Продължаваме да изпълняваме ангажимента си към гостите с намалена подвижност
Нашите филтри за търсене на характеристики за достъпност улесняват гостите да намерят и резервират места за престой, които отговарят на техните нужди. Чрез инструмента за преглед на достъпността преглеждаме точността на всяка характеристика за достъпност, заявена от домакините. Нашата категория „Адаптирани“, която представихме през ноември 2022 г., предлага стотици места, адаптирани за достъп с инвалидни колички, с проверени пътеки без стъпала до дома, спалнята и банята и поне една характеристика за достъпност в банята. Адаптираните места от обяви дори се подлагат на триизмерно сканиране, за да се потвърдят характеристиките и размерите.

Ангажимент към общността на Airbnb

От 2016 г. насам искаме всички хора, които използват Airbnb, да поемат отговорността да се отнасят към другите с уважение и без предубеждение или пристрастност, като се съгласят с ангажимента към общността на Airbnb. Всеки, който не е съгласен, се отстранява от платформата ни – към 2022 г. това са 2,5 милиона души.

Прегледайте пълния доклад

Шестгодишната актуализация на работата на Airbnb за борба с дискриминацията и за изграждане на приобщаваща общност включва ключови констатации от проекта Lighthouse, пълния ни набор от данни и напредъка, който сме постигнали от 2016 г. насам.
Преглед на подадения сигнал

Запознайте се с нашите партньори

От 2016 г. насам се консултираме и си сътрудничим с водещи групи за граждански права, расови експерти и организации за защита на личните данни.