Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

Нов начин за борба с дискриминацията в Airbnb

Представяме проект Lighthouse за разкриване, определяне и преодоляване на дискриминацията.
От Airbnb на 15 юни 2020 г.
Четене: 9 мин
Актуализирано: 13 дек 2022 г.

Highlights

  • Проектът Lighthouse ще ни помогне да разберем кога и как се проявява расова дискриминация в Airbnb

  • Работим с групи за граждански права, за да сме сигурни, че предприемаме тези важни стъпки по тактичен начин

  • Работим и с водещи организации за защита на личните данни, за да гарантираме зачитането на поверителността на всички

Бележка на редактора: през декември 2022 г. публикувахме нова актуализация, в която подробно описваме нашите първоначални констатации от проекта Lighthouse, както и допълнителната работа, която вършим, за да помогнем в борбата с дискриминацията. Научете подробностите.

Мисията ни винаги е била да създадем свят, където всеки може да се чувства вкъщи навсякъде. Расизмът, омразата и дискриминацията противоречат на всичко, в което вярваме като компания и глобална общност. От 2016 г. насам премахнахме 1,3 милиона души от Airbnb поради отказа им да се отнасят към другите хора без преценка или предразсъдъци, но има още много работа за вършене.

Важна стъпка в нашата непрекъсната борба срещу дискриминацията е да разберем кога и как се случва тя. Бихме искали да споделим с вас проект Lighthouse – новаторска инициатива, която стартираме в Съединените щати за разкриване, измерване и преодоляване на дискриминацията при резервирането или настаняването на гости в Airbnb.

Знаем, че може да имате въпроси относно проект Lighthouse и какво означава това за вас, и сме направили всичко възможно, за да им отговорим тук.

Как ще работи проектът Lighthouse?
Проявата на дискриминация се основава на възприемането – и хората в Airbnb възприемат расовата принадлежност от неща като собствени имена и снимки на профили. Започваме изследвания заедно с организации за граждански права като Color Of Change и Upturn, за да разберем кога и къде се проявява расова дискриминация на нашата платформа и ефективността на правилата, които се борят с нея.

Как Airbnb разработи проекта Lighthouse?
Разработихме проекта Lighthouse с помощта на водещи групи за граждански права и организации за защита на личните данни, включително Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network и Upturn, за да сме сигурни, че вършим тази важна работа по начин, който е едновременно внимателен и зачитащ неприкосновеността на личния живот на всички.

Кой отговаря на условията за участие?
Засега проектът ще бъде ограничен до домакини и гости, пребиваващи в Съединените щати.

Кога ще стартира проектът Lighthouse ?
Изследването трябва да започне през септември и всички домакини и гости ще имат възможност да се откажат. От 30 юни споделяме подробности за това как работи този процес и как можете да се откажете. Всеки ще получи поне 30-дневно предизвестие за възможността да се откаже, ако избере да не участва.

Как Airbnb иска да използва моята информация?
Този проект измерва проявата на дискриминация, основана на възприятието. Хората често определят възприятието си за нечия расова принадлежност въз основа на името и как изглежда. И за да получим тези възприятия, ще споделим профилните снимки в Airbnb и собствените имена, свързани с тях, с независим партньор, който не е част от Airbnb. Този партньор работи съгласно строго споразумение за поверителност, така че му е забранено да споделя тази информация с когото и да било.

Партньорът ще разгледа тези снимки и собствени имена и ще представи възприятията за тях – каква расова идентичност според него предполага информацията, която споделяме. Той ще сподели тези възприятия със специализиран екип в Airbnb изключително за целите на борбата срещу проява на дискриминация. Преди обаче да бъде споделена, цялата информация, свързваща предполагаемата расова идентичност с профил, се премахва, включително снимката, собственото име и други подробности, които биха могли да се използват, за да се разбере към кой профил в Airbnb принадлежат. Airbnb няма да свързва предполагаемата расова принадлежност с конкретни профили или да ви насочва въз основа на тази информация.

Ще използваме възприятията, определени от партньора ни, например, за да разберем дали резервациите на тези, които се възприемат като принадлежащи към определена раса, са отхвърлени по-често от други, което ще ни помогне да създадем нови функции и правила за справяне с всяко различие. Партнираме си с организации за спазване на гражданските права и поверителността, за да сме сигурни, че работим по начин, който е едновременно внимателен и зачитащ личния живот на всички.

Airbnb ще използва ли алгоритъм, технология за разпознаване на лица или машинно обучение?
Не. Вярваме, че най-добрият начин да определим възприетата информация за расовата принадлежност е да използваме човешкото възприятие, а не машинно обучение. Използването на алгоритми, технология за лицево разпознаване или машинно обучение за нещо толкова чувствително като расовата принадлежност ще изисква внимателно разглеждане и принос от, наред с други, организации за граждански права и защита на личните данни. Ако решим да го направим, ще потърсим техните насоки и подкрепа, ни и ще се уверим, че сте информирани.

Снимките на профила не се показват, докато резервацията не бъде потвърдена. Защо планирате да използвате снимките на профилите в изследвания?
Въпреки че снимките на профилите са премахнати по време на първоначалния процес на резервация, ние искаме да разберем как тези снимки може да повлияят на други аспекти на взаимодействието на потребителите в платформата по отношение на неща като отменяния или отзиви.

Как Airbnb ще опазва поверителността ми?
Преди да анализираме получената информация за расова принадлежност, цялата информация се отделя от профила ви, което означава, че не е обвързана с конкретен акаунт в Airbnb. Няма да използваме тази информация, за да променим индивидуалното изживяване на който и да е домакин или гост в Airbnb, и няма да я използваме за други цели, освен за борба с проявата на дискриминация, или в маркетингови или рекламни кампании. Ще анализираме моделите в по-голям мащаб.

Защо Airbnb обявява проекта Lighthouse сега?
Работихме по този проект почти две години и планирахме да стартираме инициативата по-късно през 2020 г. Но последните събития в Съединените щати ни принудиха да действаме по-бързо. В
 ъпреки че Airbnb вече разследва отделни случаи на дискриминация, съобщени от самите потърпевши, в момента нямаме начин да измерваме по-големи тенденции и модели, свързани с проява на дискриминация, която може да се случва в Airbnb. Тези отделни случаи на проява на дискриминация може да са симптом на по-голям системен проблем и ние искаме да се борим и с двата.

Какво ще стане, ако Airbnb разкрие неравенства?
Проект Lighthouse е част от продължаващата ни работа по предотвратяване и реагиране на дискриминация в Airbnb. Всички анализи ще бъдат използвани, за да помогнат за разработването на нови функции и правила, които създават по-справедливо изживяване на нашата платформа и изпълняват нашата трайна мисия за създаване на по-трайно чувство за принадлежност.

Съществуват и други видове дискриминация. Защо Airbnb се фокусира върху расовата принадлежност?
Ние се противопоставяме на всички видове дискриминация, не само на расовата дискриминация и не само на дискриминацията срещу една конкретна общност. Поели сме ангажимент да работим срещу дискриминацията, основаваща се на раса, цвят на кожата, национален произход, възраст, пол, полова идентичност, религия, сексуална ориентация, увреждане и семейно положение – все проблеми, засягащи домакините и гостите по целия свят. Това е част от по-голяма битка.

Как мога да се откажа от проект Lighthouse?
Можете да промените предпочитанията си за отказване по всяко време в настройките си за поверителност и споделяне. Ако се откажете, информацията ви повече няма да бъде събирана за целите на проект Lighthouse. Но имайте предвид, че когато включите информацията си в това начинание, ни помагате да създадем нов показател за разкриване, измерване и борба с дискриминацията в Airbnb. Преди да анализираме получената информация за расова принадлежност, цялата информация е отделена от профила ви, което означава, че не е обвързана с конкретния ви профил в Airbnb.

Какво прави Airbnb, за да помогне на други компании да се борят с дискриминацията?
Технологичните компании имат огромна отговорност да предоставят изживяване, което е справедливо за всички. Искаме проектът Lighthouse да окаже въздействие и извън Airbnb, затова споделяме методологията, която стои зад него, в публично достъпен технически документ. Надяваме се, че документът ще послужи като проект за други компании и че може да бъде отправна точка за бъдещи иновации, които стриктно измерват дискриминацията и същевременно поддържат неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Какво направи Airbnb досега, за да се справи с дискриминацията?
През последните няколко години направихме няколко промени в Airbnb, за да помогнем в борбата с дискриминацията, включително:

  • Нашите правила за недискриминация: всички, които използват Airbnb, трябва да приемат нашия ангажимент към общността и правилата ни за недискриминация. Ако сте били подложени на проява на дискриминация, ще проучим проблема, ще предприемем действия и, ако е необходимо, ще ви помогнем да намерите друго място за настаняване.
  • Защити на профилните снимки: всички имаме предразсъдъци. Компании като Airbnb обаче могат да направят повече, за да създават инструменти, които да помагат на хората да не вземат решения въз основа на предразсъдъците си. Ето защо снимките в профилите на гостите не се показват на домакините, докато резервацията не бъде потвърдена, което насърчава домакините да вземат на по-обективни решения.
  • Безпристрастно резервиране: незабавното резервиране позволява дадена обява да бъде резервирана незабавно, което улеснява процеса за домакините и гарантира, че този процес е безпристрастен за гостите. Милиони обяви може да бъдат резервирани по този начин и постоянно се добавят нови.
  • Специален екип за борба с дискриминацията: Airbnb има специализиран екип, посветен на извършването на промени в платформата ни, които помагат за предотвратяване и справяне с дискриминацията, включително разработването на инициативи като проекта Lighthouse и защитата на профилните снимки.

Проектът Lighthouse сам по себе си няма да сложи край на проявата на дискриминация на нашата платформа, но той е важна стъпка, която може да ни помогне да идентифицираме проявата на дискриминация, която иначе би останала незабелязана. И той е само една от многото инициативи, по които работим, за да направим Airbnb по-справедлива общност за всички.

Благодарим ви, че сте част на нашата общност и че работите с нас за създаването на свят, в който всеки може да се чувства вкъщи навсякъде.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Highlights

  • Проектът Lighthouse ще ни помогне да разберем кога и как се проявява расова дискриминация в Airbnb

  • Работим с групи за граждански права, за да сме сигурни, че предприемаме тези важни стъпки по тактичен начин

  • Работим и с водещи организации за защита на личните данни, за да гарантираме зачитането на поверителността на всички

Airbnb
15 юни 2020 г.
Това беше ли полезно?