Печелете, като посрещате гости чрез Airbnb

Разкажете ни малко за мястото си

Печелете, като посрещате гости чрез Airbnb

Разкажете ни малко за мястото си

Защо да станете домакини в Airbnb?

Независимо какъв дом или стая имате на разположение за споделяне, Airbnb ви помага да настанявате пътуващи хора лесно и сигурно. Имате пълен контрол върху заетостта, цените, вътрешните правила на дома и начините на взаимодействие с гостите.

Ние сме насреща

За да предпазим вас, дома и вещите ви, при всяка резервация предлагаме защита за имуществени щети в размер от 1 млн. USD и още 1 млн. USD като застраховка срещу злополуки.

Настаняване на гости в 3 стъпки

Публикувайте обява безплатно

Споделете всеки тип помещение без такси за регистрация – от споделена всекидневна до втори дом и всякакви други варианти.

Решете как искате да настанявате гости

Изберете свой собствен график, цени и изисквания за гостите. Ние сме насреща, за да помагаме в процеса.

Посрещнете първия си гост

След като обявата ви стане активна, гостите, които отговарят на условията, могат да се свържат с вас. Можете да им изпратите съобщение с въпроси преди престоя им.

Гаранцията за домакините ми помогна да взема решението да се присъединя към Airbnb, защото имам на какво да разчитам, ако възникнат повреди или проблеми.
Гаранцията за домакините ми помогна да взема решението да се присъединя към Airbnb, защото имам на какво да разчитам, ако възникнат повреди или проблеми.

Денис настанява гости в Лондон заради гъвкавостта, която това предоставя

Денис настанява гости в Лондон заради гъвкавостта, която това предоставя

Вижте как се справят другите домакини
Гаранцията за домакините ми помогна да взема решението да се присъединя към Airbnb, защото имам на какво да разчитам, ако възникнат повреди или проблеми.
Гаранцията за домакините ми помогна да взема решението да се присъединя към Airbnb, защото имам на какво да разчитам, ако възникнат повреди или проблеми.

Денис настанява гости в Лондон заради гъвкавостта, която това предоставя

Денис настанява гости в Лондон заради гъвкавостта, която това предоставя

Вижте как се справят другите домакини

Ние ви защитаваме

Знаем, че е приоритет да имате доверие в хората, отседнали в дома ви. Airbnb ви позволява да зададете строги изисквания за това кой може да резервира и да се запознаете с гостите преди престоя им. Ако все пак се случи нещо, ние ще ви подкрепим. С нашата гаранция за домакините, покриваща имуществени щети, и нашата застраховка за защита на домакините за отговорност, вие получавате подкрепа като домакин през цялото време.

Възможност за изискване на официален документ за самоличност преди резервиране
Вътрешни правила на дома, които гостите трябва да приемат
Възможност за четене на отзиви от минали пътувания
Безплатна защита срещу имуществени щети от 1 млн. USD
Безплатна застраховка за отговорност от 1 млн. USD
Денонощна поддръжка за клиенти

Опростени плащания

Таксувайте, колкото искате

Винаги имате възможност да избирате цената си. Имате нужда от помощ? Разполагаме с инструменти, които да ви помогнат да отговаряте на търсенето във вашия район.

Плащане на ниски такси

Да се регистрирате не струва нищо. Като цяло Airbnb таксува фиксирани 3% за резервация, което е сред най-ниските такси в бранша.

Бързо получаване на плащане

След като гостът се настани, можем да изпратим парите ви чрез Paypal, директен депозит или други налични начини.

Настаняването на гости ми помогна да покрия разходите за нова кухня и други подобрения.
Настаняването на гости ми помогна да покрия разходите за нова кухня и други подобрения.

Теса предлага място за отсядане в Лондон, за да си докарва допълнителни приходи

Теса предлага място за отсядане в Лондон, за да си докарва допълнителни приходи

Вижте как се справят другите домакини
Настаняването на гости ми помогна да покрия разходите за нова кухня и други подобрения.
Настаняването на гости ми помогна да покрия разходите за нова кухня и други подобрения.

Теса предлага място за отсядане в Лондон, за да си докарва допълнителни приходи

Теса предлага място за отсядане в Лондон, за да си докарва допълнителни приходи

Вижте как се справят другите домакини

Домакини като вас по целия свят

2,9 млн.

Домакини в Airbnb

Домакини в Airbnb

800 хил.

Среден брой престои в Airbnb всяка нощ

Среден брой престои в Airbnb всяка нощ

14 хил.

Нови домакини на месец

Нови домакини на месец

За Airbnb

Какво представлява Airbnb?

Airbnb свързва хората с места за престой и интересни занимания по целия свят. Общността се задейства от домакини, които предоставят на гостите си уникалната възможност да пътуват като местни.

Какво е настаняване на гости?

Ако имате допълнителна стая, цял дом или експертни познания, можете да печелите пари, като ги споделяте с всеки по света. Можете да бъдете домакин на дома си, дейността си или и двете. Кога ще посрещате гости зависи изцяло от вас.

Често задавани въпроси

Кой може да бъде домакин в Airbnb?

Лесно е да станете домакин в Airbnb в повечето райони, а създаването на обява винаги е безплатно. Цели апартаменти и домове, самостоятелни стаи, къщички на дървета и замъци са само някои от имотите, които домакините са споделяли в Airbnb.

За повече подробности относно очакванията към домакините, вижте стандартите на общността на Airbnb, които се основават на безопасност, сигурност и надеждност и стандартите за гостоприемство, които помагат на домакините да получат страхотни отзиви от гостите.

Какво се изисква от гостите преди резервация?

Молим всички, които използват Airbnb, да ни дадат малко информация, преди да пътуват с нас. Гостите трябва да попълнят тази информация изцяло, преди да могат да направят заявка за резервация. Тази информация ви помага да се уверите, че знаете кого да очаквате и как да се свържете с госта.

Изискванията на Airbnb за гости включват: • пълно име, • имейл адрес, • потвърден телефонен номер, • встъпително съобщение, • съгласие с вътрешните правила на дома, ви • информация за плащане.

Очаква се, но не е задължително, гостите да имат профилна снимка. Може също да изискате гостите да предоставят документ за самоличност, преди да резервират помещението ви.

Колко струва да публикувам обява за помещението си?

Регистрирането в Airbnb и публикуването на обява за дома ви е напълно безплатно.

След като получите резервация, ние начисляваме на домакините такса за услугата на Airbnb, която обикновено е 3%, за да покрием разходите си за управлението на бизнеса.

Каква защита имам срещу имуществени щети?

Гаранцията за домакините в Airbnb осигурява защита за домакините в размер до 1 млн. долара за щети върху застрахованото имущество в редките случаи на щети, нанесени от гостите, които не се покриват от гаранционния депозит или когато няма гаранционен депозит.

Програмата за гаранция за домакините не покрива паричните средства и ценни книжа, колекционерските вещи, редките произведения на изкуството, бижута, домашните любимци или личната отговорност. Препоръчваме на домакините да поставят на сигурно място или да премахнат ценностите, когато отдават мястото си под наем. Програмата също така не покрива загуба или повреда на собственост поради износване.

Научете повече за гаранцията за домакините на адрес: http://airbnb.com/guarantee

Как да избера цената в обявата си?

Цената, която таксувате за предлаганото в обявата място, зависи изцяло от вас. За да ви помогнем с решението, можете да търсите сравними обяви в града или квартала си, за да получите представа за пазарните цени. Допълнителни такси > – Такса за почистване: можете да включите такса за почистване в цената за нощувка или да добавите такса за почистване в настройките за ценообразуване. > – Други такси: за да начислявате допълнителни такси извън тарифите си (като например такса за късно настаняване или такса за домашни любимци), трябва първо да информирате гостите за тези потенциални такси, преди да резервират, и след това да използвате центъра за разрешаване на проблеми, за да поискате плащане на допълнителни такси по сигурен начин.

Как Airbnb може да ми помогне при определянето на цените?

Инструментът на Airbnb за интелигентно ценообразуване ви позволява да настроите цените си така, че автоматично да се повишават или намаляват въз основа на промени в търсенето на обяви като вашата.

Вие винаги носите отговорност за цената си, а интелигентното ценообразуване зависи от други ценови настройки, които избирате, като можете да коригирате цените за нощувка по всяко време.

Интелигентното ценообразуване се основава на вида и местоположението на вашата обява, сезона, търсенето и други фактори (като събития във вашия район).

Готови ли сте да печелите?

Готови ли сте да печелите?