Airbnb × PICC (Народно застрахователно дружество на Китай)

План за защита на домакините в Китай

На територията на континентален Китай ние не само даваме възможност на домакините на домове и изживявания да работят ефективно, индивидуално и успешно чрез Airbnb. Ние също така си сътрудничим с Народното застрахователно дружество на Китай (PICC), за да можем да предоставим плана за защита на домакините в Китай. Планът включва три програми: *Имуществена застраховка за домакините в Китай, Застраховка за защита на домакините в Китай и Програма за застраховане на изживяване в Китай, за да стане процесът по предявяване на застрахователни искове по-лесен, безопасен и сигурен. Прегледайте следното, за да разберете какво ще е покритието, което ще получите.

Какви са ползите?

Цялостна защита

Защитете вашата обява и свързаното с нея имущество, както и безопасността на вашите гости и трети страни.

Максимална сума

 • Имуществена застраховка за домакините в Китай до 1 000 000 CNY
 • Застраховка за защита на домакините в Китай до 5 000 000 CNY
 • Програма за застраховане на изживяване в Китай до 5 000 000 CNY

Професионално подпомагане

– Екипът по обработка на искове на PICC и дружеството Sedgwick China Co.,Ltd обединяват усилията си, за да предоставят своите ексклузивни услуги заедно – Центърът за обслужване на клиенти на Airbnb предоставя интелигентни отговори на въпросите ви, както и необходимите лични услуги

Имуществена застраховка за домакините в Китай

Покритие:

 • Щети на дома ви, причинени от гости
 • Щети по вещите ви, причинени от гости
 • Щети по дома или вещите ви, причинени от животно или домашен любимец на гост (напр. куче водач)
 • Загуба на приходи от всички резервации в резултат на произшествие, най-много до 10 000 CNY

Изключения от застрахователното покритие

 • Кражба на парични средства или ценни книжа (напр. банкови депозити, акции)
 • Обичайна амортизация
 • Телесна повреда или имуществени щети, претърпени от гостите или трети страни (възможно е упоменатите да се покриват от Застраховка за защита на домакините в Китай)
 • Петна, плесен и др. в рамките на имота
 • Природни бедствия
 • Други

Процес по предявяване на иск

1. Говорете с госта си

По време на периода на преговори (60 дни) домакинът може първо да разговаря с госта за всяка имуществена вреда, причинена от небрежност на госта, чрез Центъра за разрешаване на спорове; можете да предявите иск срещу госта въз основа на размера на загубата.

За искове след периода за преговори, но все още в рамките на задължителния застрахователен период (2  години), моля, щракнете тук за подаване директно към PICC.

2. Подаване на застрахователен иск

Ако преговорите са неуспешни, домакинът може да подаде иск за обезщетение до PICC чрез хронологията на заявленията в Центъра за разрешаване на проблеми. Успоредно с това Airbnb ще препрати иска за обезщетение до PICC.

3. Последваща комуникация с PICC

След преглед и регистриране на случая PICC ще се свърже с домакина чрез професионална независима компания за регулиране на трета страна (Sedgwick China Co., Ltd), за да осъществи последващия процес на застрахователно обезщетение.

При неуспешни преговори исковете, подадени преди 1 август 2020 г., ще бъдат обработвани от екипа на Airbnb и няма да бъдат предавани на PICC.

Застраховка за защита на домакините в Китай

Покритие

 • Вашата правна отговорност за телесни повреди на гости или трети лица
 • Вашата правна отговорност за щети по имущество, принадлежащо на гости или трети лица

Изключения от застрахователното покритие

– Щети или телесни повреди, причинени умишлено (не инцидент) – Щети, нанесени на дома или вещите ви (може да бъдат защитени от Имуществена застраховка за домакините в Китай) – Други (болести, като например алергии, екзема, епилепсия и др.)

Процес по предявяване на иск

1. Подаване на застрахователен иск

Попълнете и подайте иск за обезщетение въз основа на действителните ви щети (инцидентът трябва да е настъпил на или след 1 август  2020 г.). Успоредно с това Airbnb ще регистрира иска ви за обезщетение и ще го препрати към PICC.

2. Последваща комуникация с компания за регулиране на трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd)

След преглед и регистриране на случая PICC ще се свърже с вас чрез професионална независима компания за регулиране на трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd), за да осъществи последващия процес на застрахователно обезщетение.

Програма за застраховане на изживяване в Китай

Покритие

– Вашата правна отговорност за телесни повреди на участници или трети лица – Вашата правна отговорност за щети на имущество, принадлежащо на участници или трети лица

Изключения от застрахователното покритие

– Наранявания или имуществени щети, нанесени умишлено (не инцидент) – Щети по личното имущество на домакина, липсващи или откраднати вещи по време на изживяване – Частта от изживяването, свързана с летателни апарати и транспорт (тази част е застрахована с транспортна застраховка, като например автомобилна застраховка) – Спортове с голямо физическо натоварване или екстремни спортове като скално катерене и скачане с бънджи – Други

Процес по предявяване на иск

1. Подаване на застрахователен иск

Попълнете и подайте иск за обезщетение въз основа на действителните ви щети (инцидентът трябва да е настъпил на или след 1 август 2020 г.). Успоредно с това Airbnb ще регистрира иска ви за обезщетение и ще го препрати към PICC.

2. Последваща комуникация с компания за регулиране на трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd)

След преглед и регистриране на случая PICC ще се свърже с вас чрез професионална независима компания за регулиране на трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd), за да осъществи последващия процес на застрахователно обезщетение.

Често задавани въпроси

Защо е създаден планът на Airbnb за защита на домакините в Китай?

Като глобална платформа за споделено настаняване ние ценим опита на потребителите и гласа на домакините във всяка държава и регион. С над стотици хиляди домове, в които се настаняват гости, и хиляди изживявания в континентален Китай, наше задължение е да осигурим първокласно локализирано застрахователно покритие на огромната група домакини на домове и изживявания, част от Airbnb.

Какъв е обхватът на този план?

Планът на Airbnb Китай за защита на домакините се прилага за резервации и изживявания, намиращи се в континентален Китай (с изключение на Специален административен район Хонконг, Специален административен район Макао и Тайван). Имуществената застраховка за домакините в Китай важи в случаите на резервации, които не са отменени и са за повече от 1 нощувка в континентален Китай. Всички проблеми по време на резервация, налагащи изплащане на застрахователно покритие и причинени вследствие престоя на гост в дом или участието на гост в изживяване, може да отговарят на условията за застраховката за защита на домакините в Китай и програмата за застраховане на изживяванията в Китай (в сила от 1 август 2021 г.).

Как домакините на домове или изживявания подават застрахователен иск?
 1. Предявете иск срещу госта си чрез платформата или подайте иск чрез PICC възможно най-скоро след инцидента. Моля, напомнете на вашия гост или участник в изживяване да говори незабавно с вас и да предостави информация за инцидента.
 2. Ако имущество от интериора на дома ви е повредено, незабавно направете проверка на място.
 3. Важно е своевременно да съберете възможно най-много доказателства, като снимки или видео клипове, или удостоверения за полицейско разследване, за да можете да изпратите достатъчно помощна информация, когато подавате иска си.
 4. Предприемете активни мерки след произшествие: обадете се на горещата линия 110, 120 или 119 за незабавна помощ.
Как да се консултирате по въпроси, свързани със застрахователни искове?

За повече информация относно покритието можете да се свържете по имейл с екипа на Marsh по обслужване на искове CN.Airbnb@marsh.com или на телефон [400 622 8012](тел.: 4006228012), с работно време от 9:30 ч. до 17:30 ч. през делничните дни. PICC ще преценява професионално дали застраховането е възможно според конкретните случаи. Имейл адресът на PICC е [airbnbclaim@piccsh.com] (mailto:airbnbclaim@piccsh.com), телефонният номер е 021-95518 (Ако сте абонат извън Шанхай, първо трябва да наберете код 021. Моля, информирайте персонала, че сте домакин или гост на Airbnb). Обслужващата линия е денонощна. По празници се изпраща запис на обслужването на клиента до специален екип, който го обработва, и който ще ви отговори директно.

Какъв вид застрахователна компания е PICC?

PICC е държавно застрахователно дружество за недвижими имоти с дълга история, стабилни и всеобхватни позиции в Китай, и партньор по „План за застраховка на домакини в Китай“. PICC управлява широк кръг от търговски дейности, нареждайки се на челни позиции в световния пазар на имуществени застраховки.