Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

Приемете гъвкавите ни правила за отменяне на изживявания

Гъвкавите правила може да помогнат за привличането на гости и да намалят отменянията в последния момент.
От Airbnb на 16 дек 2021 г.
Четене: 2 мин
Актуализирано: 16 дек 2021 г.

Акценти

  • Каним ви да приемете нови правила за отменяне, които предлагат повече гъвкавост за гостите.

  • Проучванията показват, че гостите предпочитат да резервират изживявания с по-голяма гъвкавост.

  • Нашите по-гъвкави правила позволяват на гостите да отменят безплатно до 24 часа преди началото на изживяването.

Проучванията на Airbnb показват, че гостите ценят опциите да отменят резервации, когато им се наложи, тъй като това може да помогне за намаляване на стреса от планирането и да им даде възможност да бъдат по-спонтанни.

От домакините обаче научихме, че когато гостите се оттеглят от изживяване в последния момент, може да ви поставят в трудно положение. Влагате време и усилия, за да създадете изживяване за гостите, а отменянето може да повлияе на приходите ви.

В отговор на отзивите ви актуализираме правилата си за отменяне на изживявания, за да ви помогнем да намалите финансовото въздействие, когато някой отмени в последния момент. Сега ще имате възможност да изберете гъвкави или по-строги правила за отменяне, като същевременно позволите на гостите да избират изживявания, които отговарят на нуждите им.

Какво се променя?

От 10 ноември 2021 г. всички домакини на изживявания са поканени да приемат нови, по-гъвкави правила за отменяне. Ще можете да изберете променените настоящи правила или да приемете по-гъвкавите правила, описани по-долу:

  • Променени текущи: гостите могат да отменят безплатно до 7 дни преди началото на изживяването или в рамките на 24 часа след резервацията, при условие че закупят изживяването повече от 48 часа предварително.
  • По-гъвкави: гостите могат да отменят безплатно до 24 часа преди началото на изживяването.

Преди това правилата на Airbnb за отменяне на изживявания даваха възможност на гостите да получат пълно възстановяване на средствата, при условие че отменят 7 дни преди изживяването или в рамките на 24 часа след резервацията. От домакините обаче научихме, че това не им се е отразило добре, защото е позволило на лицата, извършващи резервации в последния момент, да отменят резервации и да получат пълно възстановяване на средствата.

Домакините споделиха, че би било добре да имат по-голям контрол върху правилата си за отменяне. Тази актуализация има за цел да им помогне да избегнат блокирането на нови резервации за изживяванията 48 часа предварително, за да се предотвратят отменяния на резервации в последния момент.

Актуализирайте правилата си за отменяне

Изберете подходящото за вас
Към вашите изживявания
Можете да промените правилата за отменяне за изживяването си по всяко време, като отворите Вашите изживявания » Редактиране » Общи настройки » Правила за отменяне.

Как това ще се отрази на процеса на възстановяване на средства?

Актуализациите на съществуващите правила за отменяне на изживявания имат за цел да помогнат да се намали до минимум броят на отменянията в последния момент. Сега домакините ще имат по-голяма защита на доходите, ако гостът резервира по-малко от 48 часа преди началния час и след това отмени.

Помислете кои правила са подходящи за вас

Домакините може да искат да изберат новите, по-гъвкави правила за отменяне, стига да са съгласни гостите да отменят до 24 часа преди началото на изживяването. В нашето проучване повечето гости казват, че предпочитат възможността за гъвкавост при отменяне както за онлайн изживявания, така и за изживявания с лично присъствие. Това предполага, че дори ако някои гости отменят резервацията, приемането на по-гъвкави правила за отменяне може да ви помогне да привлечете повече резервации като цяло.

Ако е необходимо повече време за провеждане или подготовка на изживяването ви, може да помислите да запазите променените настоящи правила, но имайте предвид, че те не предлагат такава гъвкавост за гостите.

За да научите повече, отворете нашия помощен център.

Акценти

  • Каним ви да приемете нови правила за отменяне, които предлагат повече гъвкавост за гостите.

  • Проучванията показват, че гостите предпочитат да резервират изживявания с по-голяма гъвкавост.

  • Нашите по-гъвкави правила позволяват на гостите да отменят безплатно до 24 часа преди началото на изживяването.

Airbnb
16 дек 2021 г.
Това беше ли полезно?