Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Правила на Airbnb относно съдържанието

С публикуването на съдържание в Airbnb вие приемате да спазвате настоящите правила. Понятието „съдържание“ включва всякакви текстови, фотографски, аудио, видео и други материали, включително:

 • Текство съдътжание: заглавия на обяви и описания, страници на профили, публични и частни отзиви, мнения, публикации в центъра на общността и съобщения до Airbnb, домакини или гости
 • Изображения: снимки и видео клипове, както и изображения, заснети от тях (например плакати или картини на стената)

Запазваме си правото изцяло или частично да премахнем всяко съдържание, което нарушава настоящите правила, общи условия, стандарти на общността, правила за отзиви, или по каквато и да е друга причина, по наше усмотрение. В случай на многократни или сериозни нарушения може също да ограничим, спрем или премахнем свързания акаунт в Airbnb.

Следното съдържание не е разрешено в Airbnb:

 • Съдържание, създадено единствено с цел реклама или друго търговско съдържание, включително лога, връзки или имена на фирми
 • Спам, нежелан контакт или съдържание, което се споделя многократно по нежелан начин
 • Съдържание, с което се подкрепя или насърчава незаконна или вредна дейност или което е открито сексуално, съдържа насилие, грубост в представянето, заплаха или тормоз
 • Съдържание, което е дискриминационно (прегледайте правилата ни за недискриминация за повече информация)
 • Съдържание с опити за представяне като друго лице, акаунт или организация, включително представител на Airbnb
 • Съдържание, което е незаконно или нарушава правата на друго лице или организация, включително правата върху интелектуалната собственост и правото на неприкосновеност на личния живот
 • Съдържание, което включва лична или поверителна информация на друго лице, включително съдържание, достатъчно за идентифициране на местоположението на мястото от обявата

Допълнителни нарушения на правилата за конкретни видове съдържание:

Заглавия на обяви

 • Заглавия на обяви, които включват информация, която няма отношение към типа обява, стила или изживяването
 • Заглавия на обяви, които включват символи или емотикони

Страници на обяви или потребителски профили

 • Обяви и профили, които предоставят измамна, невярна или подвеждаща информация

Център на общността

 • Съдържание извън темата, с което не се задава въпрос или не се предлага информация в отговор на въпрос като част от по-голяма дискусия
 • Тормоз, тролване или системни атаки срещу членове на общността

Отзиви

Персонализирани URL адреси

Съдържание, свързано с COVID-19

  Как да подадете сигнал за съдържание, което нарушава правилата ни

  Ако смятате, че съдържанието нарушава тези правила, можете да подадете сигнал за това директно чрез приложението или като се свържете с нас.

  Тази статия помогна ли ви?

  Свързани статии

  Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
  Влизане или регистриране