Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.

Автентичност на акаунта

 • Правила на общността

  Кой може да има акаунт в Airbnb

  Лицата, които заплашват или представляват риск за безопасността на другите, нямат място в нашата общност.
 • Правила на общността

  Предоставяне на автентична информация

  Предоставянето на валидна и точна информация в акаунта е от решаващо значение за създаването на среда, в която Airbnb, домакините и гостите могат да си имат доверие.
 • Как да...

  Изисквания при резервиране

  След основните данни (име, имейл адрес и телефонен номер) се нуждаем от малко повече информация, за да резервирате престоя си.