Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.

Плащания и изплащания

 • Правила на общността

  Избягване на измами, фалшификации и злоупотреби

  Предприемаме стъпки за защита на целостта на платформата на Airbnb и за намаляване на рисковете и загубите, свързани с измами, фалшификации и злоупотреби, като предприемаме действия срещу нарушителите.
 • Как да...

  Депозити

  Airbnb или домакините може да изискват плащане на депозити. Те може да се основават на характеристиките на мястото за престой и/или на продължителността или часа за дадена резервация.
 • Как да...

  Събиране на такси извън Airbnb

  Като цяло домакините не могат да събират допълнителни такси или налози извън платформата Airbnb, освен ако не са изрично упълномощени от Airbnb.
 • Правила

  Регламенти, засягащи финансови институции в Русия и Беларус

  Поради новоприети ограничителни мерки Airbnb вече не може да обработва транзакции, свързани с определени финансови институции в Русия и Беларус.