Пропускане към съдържанието
Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Правила на Airbnb относно съдържанието

  С публикуването на съдържание в Airbnb вие приемате да спазвате настоящите правила. Запазваме си правото да премахнем всяко съдържание, изцяло или частично, което нарушава настоящите правила, нашите общи условия, стандарти на общността, правила за отзиви или по каквато и да е друга причина, по свое усмотрение.

  В случай на многократни или тежки нарушения можем да спрем или деактивираме окончателно въпросните акаунти.

  Можете да подадете сигнал за съдържанието директно или да се свържете с нас, за да подадете сигнал за съдържание, за което изглежда, че нарушава тези правила.

  Следното съдържание не е разрешено в Airbnb:

  • Съдържание, създадено единствено с цел реклама или друго търговско съдържание, включително фирмени логотипи, връзки или имена на фирми
  • Спам, нежелан контакт или съдържание, което се споделя многократно по нежелан начин
  • Съдържание, което подкрепя или насърчава незаконна или вредна дейност или което е открито сексуално, съдържа насилие, грубост в представянето, заплаха или тормоз
  • Съдържание, което е дискриминационно (прегледайте правилата ни за недискриминация за повече информация)
  • Опити да се представите за друго лице, акаунт или организация, включително представител на Airbnb
  • Съдържание, което е незаконно или нарушава правата на друго лице или организация, включително правата върху интелектуалната собственост и правата върху поверителността
  • Съдържание, което включва лична или поверителна информация на друго лице, включително съдържание, достатъчно за идентифициране на местоположението на мястото от обявата

  Нарушения на правилата

  По-долу са посочени нарушенията на правилата, специфични за типа съдържание:

  Заглавия на обяви

  • Заглавия на обяви, които включват информация, която няма отношение към типа обява, стила или изживяването
  • Заглавия на обяви, които включват символи или емотикони

  Страници с обявата или потребителския профил

  • Обяви и профили, които предоставят измамна, невярна или подвеждаща информация

  Център на общността

  • Съдържание, което е извън темата, не задава въпрос или не предлага знания в отговор на въпрос като част от по-голяма дискусия
  • Публикации от тролове или многократно таргетиране на членове от общността

  Отзиви

  • Отзиви, които са пристрастни или показват признаци на изнудване / обещания за възнаграждение, конфликти на интереси или пряка конкуренция
  • Отзиви, които не съдържат релевантна информация за домакин или гост, обява или изживяване, могат да бъдат премахнати. Отзивите, които съдържат предимно нерелевантна информация, също подлежат на премахване, но само когато иначе релевантната информация в съответните отзиви по всяка вероятност не би била особено полезна за други членове на общността, когато преценяват дали да резервират.

  Научете повече за правилата на Airbnb за отзиви и как Airbnb модерира споровете във връзка с отзиви.

  Персонализирани URL адреси

  Получихте ли нужната помощ?