Доверие и безопасност

Безопасността ви е наш приоритет

Създаването на свят, където всеки може да се чувства като у дома си, се основава на доверие, изграждано с постоянство от страна на домакините и гостите. Установихме тези Стандарти на общността, за да помогнем за насочване на поведението и дефиниране на ценностите, които са в основата на нашата глобална общност.

Този документ не е завършен, тъй като ние непрекъснато усъвършенстваме подхода си, за да отговорим на нуждите на нашата общност. Но тези пет стандарта – безопасност, сигурност, справедливост, достоверност и надеждност, остават основните концепции в усилията ни да помогнем за гарантиране на безопасността и насърчаване на чувството за принадлежност. Винаги се стремим да поддържаме и прилагаме тези стандарти.

Безопасност

Изживяването ви в Airbnb започва в момента, в който се отдадете на приключенския си дух. Това е възможно само когато се доверявате на общността и се чувствате в безопасност. Затова изискваме да се въздържате от застрашаване или заплашване на когото и да било.

Да наранявате себе си или други хора

Не трябва да извършвате физическо или сексуално насилие, сексуално посегателство, сексуален тормоз, домашно насилие, грабеж, трафик на хора, други актове на насилие или да задържате някого против волята му. Членове на опасни организации, включително терористични, организирани престъпни и насилствени расистки групи, не са добре дошли в тази общност. Airbnb се ангажира да работи с правоприлагащите органи и да съдейства при основателни техни искания.

Приемаме самоубийствата, самонараняванията, хранителните разстройства и тежката злоупотреба с наркотици изключително сериозно и работим, за да помогнем на хората в затруднение.

Заплаха към дадено лице

Не трябва да показвате признаци, сочещи, че ще нараните някого с думи или физически действия. Приемаме заплахите за самонараняване толкова сериозно, колкото и реалните действия, и може да се намесим, ако се усъмним за заплаха.

Създаване на опасни ситуации

В отдаваното от вас място не бива да има незащитени оръжия, предпоставки, водещи до повишен риск от заболяване или опасни животни, нито да създавате условия, които увеличават вероятността от пожар или възпрепятстват евакуацията в случай на извънредна ситуация.

Сигурност

Членовете на общността ни в Airbnb споделят своите домове, квартали и изживявания. Независимо дали отваряте дома си като домакин или сте в ролята на гост, трябва да се чувствате сигурни и в безопасност. Молим ви да уважавате чуждата собственост, информация и лични вещи.

Кражба, вандализъм или изнудване

Не трябва да вземате чужда собственост, да използвате чужда собственост без разрешение на собственика, да копирате чужди ключове или документи за самоличност, да повреждате чужда собственост, да оставате в имота от обявата след приключване на престоя ви или да заплашвате дадено лице с лоша оценка или друго наказание или вреда, за да получите обезщетение или други облаги.

Спам, фишинг или измама

Не трябва да извършвате транзакции извън платежната система на Airbnb; да извършвате измами с резервации, измами с кредитни карти или пране на пари; да се опитвате да привличате трафик към други сайтове или да продавате продукти, нямащи общо с платформата ни; да отклонявате плащания, предназначени за други; да злоупотребявате с нашата система за препоръки; или да предявявате необосновани искове срещу други членове на общността.

Нарушаване на неприкосновеността на личния живот или правата на интелектуална собственост на други лица

Не трябва да шпионирате други хора; камерите не са позволени в обявата ви, освен ако не са предварително упоменати и видими. Освен това в никакъв случай не са позволени в места за лично ползване (като бани или спални помещения). Не трябва да влизате в акаунтите на други хора без разрешение или да нарушавате поверителността, авторските права или запазените марки на други хора.

Честност

Глобалната общност на Airbnb е толкова разнообразна, неповторима и жизнена, колкото и светът около нас. Честността е това, което ни крепи заедно, което ни дава възможност да си вярваме един на друг, да се интегрираме безпроблемно сред околните и да се чувстваме наистина като част от едно цяло.

Дискриминационно поведение или реч на омразата

Трябва да се отнасяте към всички с уважение при всеки разговор. Така че трябва да спазвате всички приложими закони и да не се отнасяте към другите по различен начин поради тяхната раса, етническа принадлежност, националност, религиозна принадлежност, сексуална ориентация, пол, полова принадлежност/идентичност, увреждане или сериозни заболявания. По същата логика не се разрешава нанасянето на обида към околните на подобни основания.

Малтретиране или тормоз над други хора

Не трябва да споделяте лична информация, за да подлагате не присмех или да изнудвате други хора, умишлено да смущавате другите с неподходящо поведение, да клеветите или да нарушавате стандартите ни за публикуване на отзиви и съдържание.

Смущаване на съседите

Не бива да смущавате хората в общите части, да се отнасяте със съседите все едно са „бюро информация“, да създавате главоболия за околните или многократно да игнорирате забележките, отправени от съседи или от общността ви.

Достоверност

Преживяванията ви в Airbnb трябва да бъдат изпълнени с възхитителни моменти и изненадващи приключения. Тъй като нашата общност е изградена върху доверие, достоверността е от съществено значение – тя изисква равновесие между споделени очаквания, честни взаимодействия и точни подробности.

Предоставяне на невярна информация за себе си

Не бива да предоставяте фалшиво име или дата на раждане, да използвате обяви за търговски цели без разрешението на домакина си, да организирате събития или празненства без одобрението на домакина си, да поддържате дублиращи се акаунти или да създавате акаунт, ако сте под 18 години.

Подвеждащо представяне на помещението ви

Не трябва да предоставяте неточна информация за местоположението и заетостта, да заблуждавате хората за типа, естеството или подробностите на обявата си, да замествате една обява с друга, да създавате фалшиви или измамни обяви, да оставяте измамни отзиви, да се занимавате с измамно ценообразуване или да не разкривате опасности и проблеми с обитаемостта.

Изживявания, които са обикновени сделки

В началото Airbnb е бил начин, позволяващ на хората да споделят домовете си. Въпреки че Airbnb се разрасна от тогава и споделянето на жилища се разшири по целия свят, ние все още очакваме, че всяка обява не е просто сделка, а място, където хората да се почувстват като у дома.

Надеждност

Всяко изживяване в Airbnb е уникално и всеки детайл е специфичен за своя дом, квартал и домакин. Тъй като общността ни поема ангажименти, основани на тези подробности, трябва да можем да се доверяваме един на друг – независимо дали става въпрос за своевременна комуникация, състоянието на дома или за очакванията ни.

Предоставяне на необитаеми помещения

Не трябва да предоставяте помещения, чиято чистота не отговаря на стандартите или да прикривате, че липсва на течаща вода или електричество. Не трябва да предоставяте помещения, които не са истински спални помещения (напр. палатки), не са неподвижни по време на престоя (напр. подвижни лодки) или нямат достъп до прилежащи тоалетни и бани (напр. да насочвате на гостите да използват обществени бани).

Нарушаване на ангажиментите

При липса на уважителни причини не трябва да отменяте след крайния срок, определен в съответните правила за отменяне. Също така трябва да направите резервирането възможно, да плащате коректно и да спазвате вътрешните правила на дома, определени от домакина.

Неотзивчивост

Не трябва да имате постоянно и повсеместно ниски оценки, да не отговаряте на съобщения по време на резервация или по време на целия престой, да не предоставяте подходящ начин за контакт по време на пребиваването на гости или да отказвате да участвате в процеса на разрешаване на проблемите.