Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Посрещане на гости със специални нужди за достъпност

Приветстваме и подкрепяме хората със специални нужди за достъпност. Тези членове на нашата общност следва да са уверени, че домакините им ще предоставят точна информация относно характеристиките, свързани с достъпността.

Какво разрешаваме

  • Изключения от задължението за прием на животни придружители, свързани със здравето и безопасността: ако домакинът няма възможност да приема животни придружители, защото например животното би представлявало пряка заплаха за здравето и безопасността на постоянно пребиваващо в дома му лице, за конкретния домакин може да се направи изключение от правилото за приемане на животни придружители, ако ни уведоми предварително.
  • Искания за отстраняване на животни придружители, които не са под контрола на стопанина си: ако даден гост няма контрол върху своето животно придружител, домакинът може да поиска животното да бъде отстранено. Например ако животното е оставено без надзор в рамките на резервирания престой.

Какво не разрешаваме

  • Отказ на резервация поради нуждите на госта от достъпност: ако не е налице одобрено изключение от правилото, домакините не може да отказват, отменят или по друг начин да променят резервация, защото даден гост има животно придружител или асистиращо устройство.
  • Начисляване на такси заради нуждите за достъпност на госта: домакините не може да начисляват допълнителна такса за животни придружители или асистиращи устройства. Разгледайте нашите правила за достъпност и разберете защо животните придружители се различават от домашните любимци и животните за емоционална подкрепа.
  • Отхвърляне на разумна молба от страна на госта мястото да се приспособи за неговите нужди за достъпност: Домакините следва да удовлетворяват молбите за приспособяване на мястото спрямо нуждите за достъпност на госта, когато тези молби са в границите на разумното. За разумно се счита да помолите домакина да премести дивана си по-далеч от вратата, за да може гост в инвалидна количка удобно да влезе в стаята (при условие, че има място за преместване на дивана и домакинът е в състояние да го премести). Не е разумно обаче да помолите домакина да разшири вратата на дома си, за да може през нея да мине инвалидна количка.
  • Различно отношение: Ако не е налице одобрено изключение от правилото, домакините трябва да имат едно и също отношение, правила и поведение към всички гости, независимо от нуждите им от достъпност.
  • Пренебрежителен изказ: забранява се използването на обидни квалификации спрямо домакини или гости въз основа на тяхно увреждане. В това число влиза омаловажаването на услугата, предоставяна от животното придружител или от асистиращото устройство, или използването на друг вид дискриминационен език.
  • Неправилно представяне на характеристиките за достъпност: Обявите трябва да включват точна информация за наличните характеристики за достъпност в помещението и района около него. Домакините трябва да бъдат открити и да обсъждат подробностите, свързани с достъпността, в нишката на съобщенията с всеки гост, за който е установено, че има нужди за достъпност.

Насреща сме, за да помогнем

Ако станете свидетел или сте обект на поведение, което противоречи на правилата ни, уведомете ни.

Въпреки че тези указания не обхващат всеки възможен сценарий, те са предназначени да предложат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране