Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Континентален Китай: уважителни причини във връзка с COVID-19

  В тази статия се пояснява кои случаи са обхванати от правилата ни относно случаите с уважителни причини във връзка с COVID-19 за резервации, направени от гости от континентален Китай, и резервации на места за престой и изживявания с Airbnb в континентален Китай. Ако резервацията вече е започнала (настаняването е отминало), тези уважителни причини не важат. Прочетете статията ни относно глобалните случаите на уважителни причини във връзка с COVID-19, за да получите информация относно други резервации.

  За гости с резервации в континентален Китай

  • Ако пътувате от континентален Китай до друга дестинация в континентален Китай, настоящите правила относно случаите с уважителни причини важат за всички резервации, направени до 28 януари 2020 г. включително, с дата на настаняване между 28 януари 2020 г. и 1 април 2020 г. Резервации, направени до 28 януари 2020 г. включително, с дата на настаняване след 1 април 2020 г. или резервации, направени след 28 януари 2020 г., няма да бъдат обхванати от правилата ни относно случаите с уважителни причини, освен когато гостите или домакините боледуват от COVID-19 в момента. Правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено.
  • Ако пътувате до континентален Китай от което и да е място извън континентален Китай, направете справка с глобалната ни статия относно случаите с уважителни причини във връзка с COVID-19 за подробности относно обхвата на правилата.

  За домакини с резервации в континентален Китай

  • Ако вашият гост пътува от континентален Китай, настоящите правила относно случаите с уважителни причини важат за всички резервации, направени до 28 януари 2020 г. включително, с дата на настаняване между 28 януари 2020 г. и 1 април 2020 г. Резервации, направени до 28 януари 2020 г. включително, с дата на настаняване след 1 април 2020 г. или резервации, направени след 28 януари 2020 г., няма да бъдат обхванати от правилата ни относно случаите с уважителни причини, освен тогава, когато гостите или домакините боледуват от COVID-19 в момента.
  • Ако гостите ви пътуват от което и да е място извън континентален Китай, направете справка с глобалната ни статия относно случаите с уважителни причини във връзка с COVID-19 за подробности относно обезпечаването.

  Как работи това

  Ако резервацията ви е обхваната от правилата, тя ще бъде отбелязана като такава на страницата с подробности за резервацията (намира се в раздел Пътувания, ако сте гост, или на таблото ви за управление, ако сте домакин).

  За гости: ако отмените обхваната от правилата резервация, ще получите пълно възстановяване на средствата. Не е нужно да се свързвате с нас в този случай. Повече за това как работи възстановяването на средства.

  За домакини: ако отмените обхваната от правилата резервация, няма да ви бъдат удържани такси, това няма да се отрази върху статуса ви на супердомакини, а Airbnb ще възстанови всички такси за услугата. Не е нужно да се свързвате с нас в този случай.

  Ако резервацията ви не е обхваната, правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено. Препоръчваме ви да се свържете с домакина или госта си, за да обсъдите отменянето на резервацията и възстановяването на средствата.

  Повече информация

  Също така можете да прочетете правилата относно случаите с уважителни причини, за да научите кои са обстоятелствата, които не са свързани с COVID-19, но се считат за уважителни причини за отмяна.

  Приканваме всички членове на общността да проявяват уважение и разбиране и да имат предвид нашите правила за недискриминация, когато общуват с други членове на общността ни.

  Ще продължим да разглеждаме прилагането на тези правила. Моля, следете тази страница за актуализации и нова информация.

  Влизане за персонализирана поддръжка

  Получете помощ за резервациите, акаунта и др.
  Регистрация