Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Правила относно случаите с уважителни причини и коронавируса (COVID-19)

  Актуализирано на 30 март 2020 г.

  На 11 март Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от коронавируса, известен като COVID-19, за световна пандемия. Оттогава епидемията се разви бързо, като правителствата по света предприеха бързи действия за забавяне на разпространението на COVID-19.

  В следствие на това ние осигуряваме следното обезпечение във връзка с COVID-19 съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, за да помогнем за защитата на общността ни и да осигурим спокойствие. Моля, следете тази страница за актуализации относно обхвата на правилата.

  Съвет: Ако сте гост, можете да намерите опциите за отменяне и за възстановяване на средствата, като изберете пътуването си от страницата Пътувания. Ако сте домакин, ще намерите информация на таблото си за настаняване на гости.

  Резюме

  Резервации за места за престои и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 31 май 2020 г., са обхванати от правилата и може да бъдат отменени преди настаняване. Гостите, които отменят, ще разполагат с различни опции за отменяне и възстановяване на средствата, а домакините могат да отменят, без да им бъде начислена такса или без това да окаже влияние върху статуса им на супердомакини. Airbnb или ще възстанови средствата, или ще издаде кредит за пътуване, който включва всички такси за услугата за обхванатите от правилата отменени резервации. За да отмените съгласно правилата, ще трябва да удостоверите фактите и/или да предоставите документи в подкрепа на вашите уважителни причини.

  Правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено за резервациите, направени след 14 март 2020 г. Отменянията, изпратени преди 14 март 2020 г., ще бъдат обработвани в съответствие с обхвата на правилата относно случаите с уважителни причини, които са в сила към момента на изпращането.

  Ако резервацията вече е започнала (датата на настаняване е отминала), тези уважителни причини не важат.

  За местните резервации в континентален Китай и за резервациите в Luxe или Luxury Retreats са приложими други правила.

  Кои резервации са обхванати от правилата

  Резервации, направени до 14 март 2020 г. включително

  Резервации за места за престои и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 31 май 2020 г., може да бъдат отменени преди настаняване. Това означава, че гостите, които отменят, ще получат по свой избор кредит за пътуване или пълно възстановяване на средствата, домакините могат да отменят, без да заплащат такси и без това да повлияе върху статуса им на супердомакини, а Airbnb ще възстанови всички такси за услугата или ще издаде кредит за пътуване, в чиято стойност те са включени.

  Резервации за престои и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване след 31 май 2020 г., към момента не са обхванати от случаите с уважителни причини, свързани с COVID-19. Правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено.

  Ако резервацията вече е започнала (датата на настаняване е отминала), тези уважителни причини не важат.

  Резервации, направени след 14 март 2020 г.

  Резервации за места за престои и изживявания с Airbnb, направени след 14 март 2020 г., няма да бъдат обхванати от правилата ни относно случаите с уважителни причини, освен когато гостите или домакините са заразени с COVID-19. Свързаните с COVID-19 обстоятелства, които не са обхванати от правилата, включват: проблеми и отменяния, свързани с транспорта; съвети за пътуване и ограничения; здравни съвети и карантини; промени в приложимото право; и други правителствени заповеди, като заповеди за евакуация, затваряне на границите, забрани за краткосрочно отдаване под наем и изисквания за ненапускане на дома. Правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено.

  Правилата ни относно случаите с уважителни причини имат за цел да защитят гостите и домакините от непредвидени обстоятелства, които възникват след резервация. След като Световната здравна организация обяви COVID-19 за световна пандемия, правилата ни относно случаите с уважителни причини вече няма да се прилагат, тъй като COVID-19 и последиците от него вече не се считат за непредвидени или неочаквани обстоятелства. Когато резервирате, не забравяйте да прегледате внимателно правилата за отменяне на домакина и преценете дали да не изберете опция, която осигурява гъвкавост.

  Как работи това

  Ако сте гост, можете да прегледате правилата за отменяне на вашата резервация и да намерите опциите за отменяне и за възстановяване на средствата, като изберете пътуването си от страницата Пътувания. Ако сте домакин, ще намерите информация на таблото си за настаняване на гости.

  Актуализации и ресурси във връзка с коронавируса

  В ресурсния център специално сме подбрали статии, които да помогнат на общността ни в този период. Можете да намерите най-актуалната информация относно нашата реакция във връзка с COVID-19 – от актуализации на правилата до ресурси за домакини и гости.

  Освен това можете да се запознаете с правилата относно случаите с уважителни причини, за да научите кои са обстоятелствата, които са обхванати от тях и не са свързани с COVID-19.

  Приканваме всички членове на общността да проявяват уважение и разбиране и да имат предвид нашите правила за недискриминация, когато общуват с други членове на общността ни.

  Ще продължим да разглеждаме прилагането на тези правила. Моля, следете тази страница за актуализации и нова информация.

  Получихте ли нужната помощ?

  Влизане за персонализирана поддръжка

  Получете помощ за резервациите, акаунта и др.
  Регистрация