ЗАЩИТА НА ДОМАКИНИТЕ

Програма за застраховане на изживяване

В редките случаи, когато някой пострада или имуществото му бъде повредено по време на изживяване, което попада в обхвата на застраховката, домакините може да са защитени със застраховка за отговорност в размер до 1 000 000 щ. д.

В редките случаи, когато някой пострада или имуществото му бъде повредено по време на изживяване, което попада в обхвата на застраховката, домакините може да са защитени със застраховка за отговорност в размер до 1 000 000 щ. д.

Предлага се на домакини на повечето изживявания
Защитава домакините от началото до края на изживяването
Без аналог в туристическия сектор

Какво се покрива?

Програмата за застраховане на изживяване може да покрива:

– Вашата правна отговорност за телесни повреди на гости или други лица – Вашата правна отговорност за щети върху имущество, принадлежащо на гости или други лица

Програмата за застраховане на изживяване не покрива:

– Телесни повреди или имуществени щети в резултат на нещо, направено умишлено (не инцидент) – Щети на личното имущество на домакина или липсващи или откраднати вещи – Изживявания, свързани с летателни апарати и мобилно оборудване

Настанявайте гости уверено

Време за подготовка за изживяване

Програмата за застраховане на изживяване може да обхваща домакини по време на изживяването и докато подготвят мястото за изживяването, преди то да започне или след като приключи, съгласно общите условия на полицата.

Покритие за помощник-домакини

Помощник-домакините, които предоставят прилежащи услуги във връзка с изживяване, могат също да бъдат обхванати от програмата за застраховане на изживяване.

Денонощна поддръжка

Ако нещо се случи с вас или гостите ви, нашият глобален екип за поддръжка на общността е в готовност. Ако имате въпрос относно програмата за застраховане на изживяване, моля, свържете се с нас и ние ще ви насочим към съответния доставчик.

Ангажираме се да насърчаваме развитието на безопасна и надеждна общност по целия свят.

Ангажираме се да насърчаваме развитието на безопасна и надеждна общност по целия свят.

Съвет: Възползвайте се от ресурсите за безопасност

Airbnb си партнира с Американския червен кръст и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец за осигуряване на ресурси за безопасност, приложими в 191 държави. Научете как да планирате за спешни случаи, как да подготвите комплект за първа помощ, как да работите безопасно в кухнята и др.

Съвет: Възползвайте се от ресурсите за безопасност

Airbnb си партнира с Американския червен кръст и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец за осигуряване на ресурси за безопасност, приложими в 191 държави. Научете как да планирате за спешни случаи, как да подготвите комплект за първа помощ, как да работите безопасно в кухнята и др.

Процесът на предявяване на иск

1. Попълва се входящ формуляр

Когато домакин, гост или трета страна се свърже с екипа за поддръжка на общността, Airbnb ще предостави информация за процедурата по предявяване на иск.

2. Застрахователят назначава застрахователен агент, който след това разглежда иска

След попълване на формуляра за приемане, застрахователен агент ще се свърже с вас от името на застрахователното дружество, за да обсъдите иска и да събере информация.

3. Искът се разследва

Застрахователният агент, който се занимава с искове като трета страна, урежда иска в съответствие с условията на застрахователната полица по програмата за застраховане на изживяване и в съответствие със законите и наредбите в приложимата юрисдикция.

Програмата за застраховане на изживяване подлежи на определени общи условия и изключения.За да научите повече, изтеглете подробно обобщение на програмата.

Програмата за застраховане на изживяване подлежи на определени общи условия и изключения.За да научите повече, изтеглете подробно обобщение на програмата.

Отговори на въпросите ви

Трябва ли да направя нещо, за да се възползвам от програмата за застраховане на изживяване?

Не. Вие сте автоматично обхванати от застраховката, ако изживяването ви отговаря на изискванията за застрахователно покритие.

Когато станете домакин на изживяване и се съгласите с условията на услугата, вие също така се съгласявате да бъдете обхванати и от програмата за застраховане на изживявания за застрахователни събития, възникнали по време на изживявания с Airbnb, съгласно условията на полицата.

Ако искате да се откажете от покритието, трябва да направите следното: – Изпратете ни имейл от имейл адреса, свързан с акаунта ви като домакин на изживяване – Посочете трите си имена и телефонен номер, свързани с акаунта ви като домакин на изживяване – Посочете точното заглавие на изживяването си, на което сте домакин.

Моля, обърнете внимание, че имейл адресът за отказ не се наблюдава за друго, освен за обработване на заявки за отказ.

Какво ще стане, ако пострадам по време на изживяването си?

Безопасността ви е нашият най-голям приоритет. Ако сте ранени или се нуждаете от медицинска помощ по време на изживяване, трябва да отидете на безопасно място и незабавно да се свържете с местните служби за спешна помощ.

След като сте в безопасност и непосредствените ви притеснения бъдат отстранени, съобщете ни за инцидента, като посетите раздела „Профил“ на приложението на Airbnb и докоснете „Помощ и поддръжка“, след което изберете „Свържете се с Airbnb“ под пътуването ви. Научете повече

Какво трябва да направя като домакин на изживяване чрез Airbnb, ако някой пострада по време на изживяване?

Безопасността на общността ни е наш приоритет. Ако някой пострада или се нуждае от медицинска помощ по време на изживяване, трябва да заведете всички на безопасно място и незабавно да се свържете с местните служби за спешна помощ.

След като всички са на безопасно място и всички непосредствени нужди са удовлетворени, моля, съобщете ни за инцидента и ни уведомете, ако можем да окажем допълнителна помощ. Научете повече

Как действа програмата за застраховане на изживяване?

Програмата за застраховане на изживяване осигурява застрахователно покритие чрез полица, издадена от определени застрахователи в Zurich Insurance plc, едно от най-реномираните застрахователни дружества в света.

Компания Airbnb е посочена в полицата в допълнение към домакините на изживяване в Airbnb. Няма изискване да се плаща застрахователна премия или да се приспада сума, за да се ползва защита по програмата.

Когато някой предяви претенция срещу домакин на изживяване, трета страна, специалист по претенции, ще обработи иска в съответствие с правилата, договорени с Airbnb.

Какво представлява застраховката за защита на домакините?

Програмата „Застраховка за защита на домакините“ осигурява основно покритие за отговорност до 1 000 000 щ. д. за всяко възникнало застрахователно събитие в случай на претенция от трета страна за телесна повреда или имуществени щети, свързани с престой в Airbnb.

Това покритие е предмет на ограничение от 1 000 000 щ. д. за всяко местоположение на място от обява и е възможно да се прилагат определени условия, ограничения и изключения. Научете повече

Как програмата за застраховане на изживяване се отличава от гаранцията на Airbnb за домакините и застраховката за защита на домакините?

Програмите на Airbnb „Гаранция за домакините“ и „Застраховка за защита на домакините“ са предназначени да защитават домакините на домове. Целта на програмата за застраховане на изживяване е да защитава домакините на изживявания.

Гаранцията на Airbnb за домакините е предназначена да защитава домакините на домове при щети, нанесени върху техни лични вещи или собственост, в редките случаи на имуществени щети, нанесени от гост. За повече информация посетете нашата страница за гаранция за домакините.

Застраховката за защита на домакините е предназначена да защитава домакините на домове при претенции от трети страни, касаещи телесна или имуществена повреда, настъпила по време на престой в мястото от обявата на домакина. За повече информация посетете нашата страница за застраховка за защита на домакините.

Програмата за застраховане на изживяване е предназначена да защитава домакините на изживявания при претенции от трети страни, касаещи телесна или имуществена повреда, настъпила по време на изживяване с домакин. За повече информация посетете нашия помощен център.

Готови ли сте да започнете създаването на изживяването си?

Готови ли сте да започнете създаването на изживяването си?