ЗАЩИТА НА ДОМАКИНИТЕ

Програма за застраховане на изживяване

В редките случаи, когато някой пострада или имуществото му бъде повредено по време на изживяване, което попада в обхвата на застраховката, домакините може да са защитени със застраховка за отговорност в размер до 1 000 000 щ. д.

В редките случаи, когато някой пострада или имуществото му бъде повредено по време на изживяване, което попада в обхвата на застраховката, домакините може да са защитени със застраховка за отговорност в размер до 1 000 000 щ. д.

Предлага се на домакини на повечето изживявания
Защитава домакините от началото до края на изживяването
Без аналог в туристическия сектор

Тази програма се прилага за домакини на изживявания, с изключение на континентален Китай и Япония. Тя не важи за домакини на места за настаняване.

Какво се покрива?

Програмата за застраховане на изживяване може да покрива:

– Вашата правна отговорност за телесни повреди на гости или други лица – Вашата правна отговорност за щети върху имущество, принадлежащо на гости или други лица

Програмата за застраховане на изживяване не покрива:

– Телесни повреди или имуществени щети в резултат на умишлени действия (не инцидент) – Щети, загуби или кражби на личното имущество на домакина – Изживявания, свързани с летателни апарати или определени видове екстремни дейности (като скачане с бънджи и хели ски)

Настанявайте гости уверено

Време за подготовка за изживяване

Програмата за застраховане на изживяване може да обхваща домакини по време на изживяването и докато подготвят мястото за изживяването, преди то да започне или след като приключи, съгласно общите условия и изключенията на полицата.

Покритие за помощник-домакини

Помощник-домакините, които предоставят свързани услуги във връзка с изживяване, може също да бъдат обхванати от програмата за застраховане на изживяване, при спазване на общите условия и изключенията на полицата.

Ангажираме се да насърчаваме развитието на безопасна и надеждна общност по целия свят.

Ангажираме се да насърчаваме развитието на безопасна и надеждна общност по целия свят.

Процесът на предявяване на иск

1. Попълва се входящ формуляр

Домакин, гост или трета страна попълва и подава формуляра за приемане в застрахователна програма.

2. Застрахователят назначава застрахователен агент, който след това разглежда иска

След попълване на формуляра за приемане, застрахователен агент ще се свърже с вас от името на застрахователното дружество, за да обсъдите иска и да събере информация.

3. Искът се разследва от назначения застрахователен агент

Застрахователният агент, който се занимава с искове от трети страни, урежда иска в съответствие с условията на застрахователната полица за защита на домакините и съответните закони и наредби в приложимата юрисдикция.

Програмата за застраховане на изживяване подлежи на определени общи условия и изключения. 
За да научите повече, изтеглете изчерпателно обобщение на програмата.

Отговори на въпросите ви

Трябва ли да направя нещо, за да получа обезпечение от програма за застраховане на изживяване?

Не. Когато станете домакин на изживяване и приемете условията на услугата на Airbnb, вие също така приемате да бъдете обхванати от програма за застраховане на изживяване за събития, възникнали по време на изживяване с Airbnb. Имайте предвид, че програмата за застраховане на изживяване е предмет на общите условия и изключенията на полицата.

Ако искате да се откажете от програмата за застраховане на изживявания, трябва да направите следното: – Изпратете ни имейл от имейл адреса, свързан с акаунта ви като домакин на изживяване – Посочете трите си имена и телефонен номер, свързани с акаунта ви като домакин на изживяване – Посочете точното заглавие на провежданото от вас изживяване

Обърнете внимание, че имейл адресът за отказ не се следи за друго, освен за обработване на заявки за отказ.

Програмата за застраховане на изживяване важи ли за онлайн изживявания?

Програмата за застраховане на изживяване може да обхваща домакини на онлайн изживявания в редките случаи, когато гост е ранен или имуществото им е повредено по време на някоя от тези интерактивни видео сесии, а домакинът носи юридическа отговорност. Програмата за застраховане на изживяване не покрива рискове на домакините, свързани с дейността им онлайн, като клевета, кражба на електронни данни или нарушаване на правата върху интелектуалната собственост.

За да научите повече за настаняването на гости, посетете помощния център.

Готови ли сте да започнете създаването на изживяването си?

Готови ли сте да започнете създаването на изживяването си?