Следващото ви приключение е възможно благодарение на
настаняването на гости
Посрещнете това, което следва
Печелете допълнителни приходи, когато настанявате гости чрез Airbnb. Броят настанени гости чрез Airbnb е вече над 1 милиард.
Настанявайте гости, както пожелаете
Airbnb ви дава инструментите и анализите, за да си бъдете сами шефове и да организирате всякакви събития, навсякъде, според собствения си график.
  • „Толкова е освобождаващо да бъдеш предприемач. Като домакини ние получаваме приходи като за пълен работен ден, без да работим на пълен работен ден, което ни позволява да развиваме други части от бизнеса си и да прекарваме повече време със семейството си.“
    Катрин,
    домакин в Кълъмбъс, Охайо
    Получавайте съвети от домакини
Станете домакин
Имате въпроси?
Възползвайте се от безплатна индивидуална помощ от най-добрите домакини в Airbnb
Как ви подкрепяме
Застраховка и защита на домакините
За да ви помогнем в редките случаи, когато възникне инцидент, повечето резервации чрез Airbnb включват защита срещу имуществени щети и застраховка за отговорност на стойност до 1 млн. щ. д.
Указания за безопасност във връзка с Covid-19
За да защитим здравето на нашата общност, си партнираме с експерти при създаване на правила за осигуряване на безопасност за всички, както и процедура за почистване, която домакините да спазват.
Високи стандарти на госта
За да се чувстват домакините по-спокойни, изискваме от гостите да потвърдят самоличността си и ви предоставяме възможността да разгледате отзивите на гостите, преди те да резервират. В новите ни стандарти за гости са заложени по-високи очаквания по отношение на поведението им.
Станете домакин, за да постигнете успех
Нека конфигурираме обявата ви заедно.
Научете повече и се запознайте с опитни домакини
Ще споделим повече за настаняването на гости и ще ви дадем достъп до уеб семинари на живо, където опитните домакини могат да отговорят на въпросите ви.
Като избирам опцията „Регистриране“, приемам Airbnb да събира и използва личните ми данни в съответствие с правилата за поверителност