Нова страница в живота ви – защото за домакините всичко е възможно
Посрещнете това, което следва
Настаняването на гости ви дава възможността сами да определяте работния си график, да печелите допълнителни приходи и да създайте приятелства за цял живот.
Посрещайте гости уверено
Ние инвестираме в успеха ви. Затова Airbnb ви осигурява денонощна поддръжка, помощ от общността на домакините, персонализирани инструменти, аналитична информация, обучения и много други.
  • Настаняването на гости ми даде възможност да се отдам на творчеството си и да прекарвам повече време със семейството си.
    Даръл,
    домакин в Атланта, Джорджия
Станете домакин
Имате въпроси?
Получете отговори от домакини
Присъединете се към следващия ни уебинар на живо, в който домакините споделят опита си и отговарят на въпросите ви.
Как ви подкрепяме
Програми за защита на домакините
За да ви помогнем в редките случаи, когато възникне инцидент, повечето резервации чрез Airbnb включват защита срещу имуществени щети и застраховка за отговорност на стойност до 1 млн. щ. д.
Указания за безопасност във връзка с Covid-19
За да защитим здравето на нашата общност, си партнираме с експерти при създаване на правила за осигуряване на безопасност за всички, както и процедура за почистване, която домакините да спазват.
Високи стандарти на госта
За да се чувстват домакините по-спокойни, изискваме от гостите да потвърдят самоличността си и ви предоставяме възможността да разгледате отзивите на гостите, преди те да резервират. В новите ни стандарти за гости са заложени по-високи очаквания по отношение на поведението им.
Станете домакин, за да постигнете успех
Нека конфигурираме обявата ви заедно.
Научете повече и се свържете с експерти в областта на настаняването на гости
Ще споделим повече за настаняването на гости и ще ви дадем достъп до уеб семинари на живо, където опитните домакини могат да отговорят на въпросите ви.
Като избирам опцията „Регистриране“, приемам Airbnb да събира и използва личните ми данни в съответствие с правилата за поверителност на Airbnb