Отворете дома си
за гости

Разберете колко можете да изкарвате като домакин

Настаняването на гости в предлаганото от мен студио промени живота ми и ме дари със запомнящи се изживявания и хора.
Домакин в Милано
Настаняването на гости се превърна в бизнес за мен и постави началото на финансовата ми независимост.
Домакин в Атланта
Учим гостите как да приготвят паста и така съхраняваме културните си традиции.
Домакин в Паломбара Сабина
Airbnb ми даде възможност да си създам собствена работа, която да върша с удоволствие – да се грижа за гостите в дома ни.
Домакин в Чианг Май
Покрай настаняването на гости в бедуинската ми палатка се запознах с хора от целия свят.
Настаняване на гости в Уади Рам
Обичам да настанявам гости в своя екологичен дом, така че да са по-близо до природата и до любимите си хора.
Домакин в Парати
Помогнете ни да настаним 100 000 бежанци от Украйна
Имате въпроси за дейността на домакините?
Попитайте супердомакин.

AirCover за домакините

Цялостна защита.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

Цялостна защита.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

Научете повече

Настанявайте гости
чрез Airbnb

Присъединете се към нас. Ще ви напътстваме
при всяка стъпка.