Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  Можете да променяте или отменяте резервации от таблото си. Ако имате въпроси относно сумата от 250 милиона USD за подпомагане на домакини, засегнати от отменяния на резервации, посетете ресурсния център.

  Как да добавя удобства към обявата си?

  Guests can filter search results by the items hosts have in the amenities section of their listing, so it's important to include everything you offer.

  To edit the amenities section of your listing:

  1. Go to Host on airbnb.com
  2. Then select Listings
  3. Click the listing you want to edit
  4. Under Amenities, check the boxes that correspond to the amenities you provide
  Получихте ли нужната помощ?
  Готови ли сте да станете домакин?
  Направете следващата стъпка към спечелването на допълнителни пари с вашия дом.
  Научи повече