Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Незаконни и забранени дейности

Airbnb не позволява незаконни дейности и други поведения, които може да навредят на общността.

Какво разрешаваме

 • Притежаване и лична употреба на канабис: На местата, където това е законно и не се нарушават вътрешните правила на дома, пълнолетните лица може да употребяват канабис.
 • Отглеждане на канабис: Когато е законово допустимо и е в рамките на местните ограничения, домакините може да отглеждат и преработват канабис или коноп своя имот, ако за това е съобщено.

Какво не разрешаваме

 • Сексуална експлоатация на деца: забранява се принуждаването, манипулирането или примамването на лица под 18-годишна възраст към участие в сексуални действия – лично или онлайн – независимо от местните закони. Научете повече.
 • Трафик на хора: забранено е набирането, укриването, транспортирането, прехвърлянето или приемането на хора чрез използване на сила, измама или принуда с цел трудова или сексуална експлоатация. Научете повече.
 • Предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане: Мястото за престой, изживяването или районът около него не трябва да се използват за предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане, например за еротични масажи или проституция.
 • Възлагане на поръчки за сексуални услуги срещу заплащане: Гостите не трябва да заявяват, a домакините – да популяризират или предлагат платени сексуални услуги.
 • Порнография за търговски цели: Мястото за престой, изживяването или районът около него не трябва да се използват за създаване на порнография, снимки или видео клипове за търговски цели.
 • Незаконни наркотици: Незаконни или ограничени наркотици като опиум, опиати, опиоиди, кока и кокаин, стимуланти от типа на амфетамините, депресанти на централната нервна система и халюциногени не трябва да се намират или да се използват на мястото за престой, по време на изживяване или в района около него, освен ако не са предписани от лекар за медицинско състояние.
 • Получаване или производство на наркотици: Мястото за престой, изживяването или районът около него не трябва да се използват за получаване или производство на незаконни наркотици от суровини и/или растения.
 • Отглеждане на растения, съдържащи наркотични вещества: Мястото за престой, изживяването или районът около него не трябва да се използват за произвеждане или отглеждане на растения, от които се рафинират незаконни наркотици, с изключение на канабис.
 • Разпространение на наркотици: Мястото за престой, изживяването или районът около него не трябва да се използват за продажба, подаряване, трафик или разпространение на наркотици, включително канабис, дори ако това е законно във вашия регион.

Насреща сме, за да помогнем

Ако вие или някой друг се чувствате застрашени, не се чувствате в безопасност или подозирате сексуална експлоатация на деца или трафик на хора, първо се свържете с местните правоприлагащи органи за помощ. Освен това ако станете свидетели или сте обект на поведение, което противоречи на правилата ни, уведомете ни.

Въпреки че тези указания не обхващат всеки възможен сценарий, те са предназначени да предложат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране