Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Как да помогнете за спиране на трафика на хора

Airbnb си сътрудничи с Polaris, за да увеличи осведомеността в общността ни във връзка с трафика на хора, като предлага повече информация как да разпознаете тревожните сигнали и как да реагирате, ако в мястото от вашата обява възникне предполагаема ситуация на трафик на хора. С оглед на това силно препоръчваме да подавате сигнали за предполагаеми случаи на трафик на хора до Националната гореща линия за трафик на хора, предоставена от Polaris. Ако се намирате извън САЩ, можете да намерите организации в цял свят, които се занимават с проблема с трафика на хора в глобалната база данни GMSD.

Определение за трафик на хора

Определението за трафик на хора може да бъде различно в зависимост от държавата, в която се намирате, но повечето държави използват указания, предоставени от Организацията на обединените нации, които включват три основни елемента:

 1. Деянието с цел трафик на хора: набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на лица.
 2. Средствата за осъществяване на трафик на хора: заплаха за или употреба на сила, отвличане, измама, принуда или злоупотреба с власт.
 3. Целта на трафика на хора: експлоатация, включително сексуална, на други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или практики, сходни с робството, покорство или отнемане на органи.

Признаци, на които да обърнете внимание

Жертвите на трафик често нямат възможност да сигнализират за ситуацията, в която се намират, затова като домакин е важно да умеете да различавате тревожните сигнали, които показват, че вероятно става въпрос за трафик на хора. Изброените признаци не са изчерпателни и ако се проявяват самостоятелно, има вероятност да не са индикатори на трафик:

Сигнали, които свидетелстват за употребата на сила, измама или принуда:

 • Заплахи за или употреба на физическа сила или насилие
 • Използване на физически ограничения
 • Физически наранявания
 • Лицето е принудено да приеме работа при условия, различни от първоначално договорените в процеса на наемането
 • Лицето не може да напусне свободно мястото и няма контрол върху парите и личните си вещи
 • Лицето е принуждавано от друго лице да приема наркотични вещества или алкохол

Сигнали, които показват експлоатация:

 • Принудителен труд:
  • работникът е дете
  • Признаци на лоша хигиена, недохранване или изтощение
  • Работникът е настанен от работодателя в неподходящо помещение (без лично пространство/импровизирано място за преспиване)
  • Работникът няма право на адекватни почивки
  • Работникът извършва трудова дейност при опасни или нездравословни условия на труд
 • Трафик на хора с цел сексуална експлоатация:
  • адресът на мястото от обявата е посочен в онлайн реклами за сексуални услуги срещу заплащане
  • Сигнали за чести посещения от неразрешени гости в различни часове.
  • Наличие на голям брой атрибути за извършване на сексуални услуги в мястото от обявата
  • Наличие на техническо оборудване за видео/фотосесия

В световен мащаб 40,3 милиона души са подложени на модерно робство. От тях над 4 милиона се намират в потенциални ситуации на трафик за сексуална експлоатация, като жените и момичетата са засегнати в значително по-голям процент. Трафикът на хора продължава да бъде престъпление, за което не се подават достатъчно сигнали, а нелегалният му характер затруднява установяването на неговото разпространение. Макар че трафикът на хора обхваща всички демографски групи, има някои специфични рискови фактори като липса на дом, разселване след природно бедствие или конфликт, домашно насилие, сексуално насилие, липса на документи или временен статут, които правят хората особено уязвими за експлоатация.

Какво да правите, ако се сблъскате с потенциална ситуация на трафик на хора

Имате възможност да помогнете за спиране на трафика на хора. Ако в мястото от обявата ви възникне ситуация, която предполагате, че може да представлява трафик на хора, можете да подадете сигнал до Националната гореща линия за трафик на хора, предоставена от Polaris, като се обадите на 1-888-373-7888, изпратите съобщение с текст: „BeFree“ на 233733 или чрез чат на живо на humantraffickinghotline.org/chat. Горещата линия е безплатна и на разположение денонощно, пази поверителността ви и е достъпна на над 200 езика. Горещата линия може да помогне при международни ситуации, но можете да се свържете и с местни организации чрез глобалната база данни за борба със съвременните форми на робство GMSD. Базата данни GMSD, управлявана от Polaris, представлява интерактивна, публично достъпна карта и директория на организации и агенции в цял свят, които се борят с проблемите на модерните форми на робство и трафик на хора. GMSD включва правителствени агенции, правоприлагащи агенции, групи за застъпничество и организации, които имат възможност да помагат на жертвите на трафик, докато се борят с проблеми, свързани с трудова експлоатация, закрила на детето или домашно насилие.

Можете също да подадете сигнал до Airbnb при евентуален инцидент с трафик на хора. Центърът за безопасност на Airbnb представлява портал в приложението, обединяващ ключови ресурси за безопасност. Можете да се свържете с линията за спешна поддръжка на Airbnb чрез центъра за безопасност, както и с местните служби за спешна помощ навсякъде по света.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране