Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Какво се очаква от гостите

Очакваме гостите ни да спазват определени стандарти, да бъдат съобразителни и да уважават своите домакини, съседите на домакините и всички други членове на общността, които може да срещнат.

Какво не разрешаваме

  • Неуважително отношение към съседите и общността: по време на престоя или изживяването си гостите трябва да се държат уважително към съседите и общността и да спазват установените правила. Това включва, но не се ограничава до: определени тихи часове, места и часове за паркиране, разрешен брой автомобили и правилно изхвърляне на боклуци в определените за това зони.
  • Неспазване на уговорката за резервацията: гостите трябва да спазват правилата, определени от домакините за всяка резервация, при условие че тези правила не са в разрез с условията или правилата на Airbnb. Това включва, но не се ограничава до: часове на настаняване и освобождаване; брой гости; допускане на домашни любимци, пушене или фотографиране/заснемане с търговска цел; други правила на домакина, договорени по време на резервирането. Гостите трябва също така да върнат всички ключове съгласно споразумението между двете страни и незабавно да се свържат с домакина, ако възникнат проблеми.
  • Липса на грижа за мястото: гостите не могат да оставят след себе си мястото или района, където са отседнали, в състояние, което изисква продължително и основно почистване или ремонт извън рамките на нормалното. Таксите за почистване са предназначени единствено за покриване на разходите за стандартно почистване между резервациите.
  • Опит за компрометиране на устройствата за сигурност: гостите нямат право да изключват или по друг начин да пречат на работата на каквито и да било разрешени и надлежно посочени устройства за сигурност.
  • Достъп до лично имущество, различно от вашето: всички зони, ясно обозначени като забранени, заключени или съдържащи лична или поверителна информация, са забранени за гости.

Научете повече за правилата ни за нарушаване на обществения ред и основните правила за гости.

На разположение сме, за да помогнем


Ако станете свидетел или сте обект на поведение, което противоречи на правилата ни, уведомете ни.

Въпреки че тези указания не обхващат всеки възможен сценарий, те са предназначени да предложат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране