Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Да бъдете добри съседи

Уважението към околните важи не само за общността на Airbnb, но и за всички останали хора. Това уважение включва да не се обезпокояват съседите с партита, шум или друго подобно поведение и действия, които нарушават обществения ред.

Какво разрешаваме

  • Правила, разработени от домакина: Насърчаваме домакините ясно да заявят в своите правила за дома, в описанията на обявите и чрез нишките за съобщения на Airbnb очакванията, които имат към гостите си. Airbnb определя минимални стандарти, но домакините трябва да обмислят включването на допълнителна информация или указания, персонализирани за техния квартал.
  • Събития, свързани с професионални услуги за обслужване на гости: единствено бизнесите, свързани с професионални услуги за обслужване на гости (като хотели или места за нощувка и закуска), може да предлагат събития в големи мащаби, стига да не смущават съседите или по друг начин да създават неудобство на общността.

Какво не разрешаваме

  • Събирания на хора в нарушение на обществения ред: не се разрешават партита или събирания, независимо от размера им, които застрашават безопасността на заобикалящата общност или обезпокояват хората. Научете повече за правилата ни за нарушаване на реда в общността, включително правилата ни срещу партита и събития в нарушение на обществения ред.
  • Обяви за „къщи за партита“: освен ако настаняването на гости не е част от професионална търговска дейност, свързана с настаняване на гости, домакините следва да не насърчават или по друг начин да разрешават събирания на хора, партита или събития в нарушение на обществения ред чрез описанията на обявите си или по друг начин.
  • Неудобства, касаещи общността: не се разрешават поведение и действия в нарушение на обществения ред, включително прекомерно пушене в близост до съседите или пушене в зони, където това е забранено, замърсяването с битови отпадъци, вдигането на прекомерен шум или затрудняването на достъпа на съседи до собствените им домове.

На разположение сме, за да помогнем

Ако вие или някой друг се чувствате застрашени или не се чувствате в безопасност, първо се свържете с местните правоприлагащи органи за помощ. Ако станете свидетели или сте обект на поведение, което противоречи на правилата ни, уведомете ни.


Тези указания не обхващат всички възможни сценарии, но предлагат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране