Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Как да...
Домакин

Редактиране на заглавието на обявата ви

You can change the title of your listing whenever you want—it’s your space, so feel free to give it a name that highlights what makes your place special. You’re never locked into a specific listing title.

Промяна на заглавието на обявата ви

  1. Щракнете върху Обяви и изберете обявата, която искате да промените
  2. В Редактор за обяви щракнете върху Вашето помещение
  3. Щракнете върху Заглавие и направете промените си
  4. Щракнете върху Запазване

Забележка: може да отнеме до час, докато промените се покажат в публично достъпната ви обява.

Need inspiration for a listing title? Our Resource Center is a great place for hosting tips and recommendations.

We do ask that you follow our Content Policy, which means don’t include misleading info, and don’t use symbols or emojis in your title. Find more about how to optimize your listing.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране