Гаранция за домакините на Airbnb

Защита от имуществени щети в размер до 1 милион щатски долара за всеки домакин и всяка обява без допълнителни разходи.
Безплатно за всяка резервация, всеки път
Всеки път, когато гост направи резервация и отседне у вас, автоматично получавате покритие от гаранцията ни за домакини.
Грижа и пълно покритие
Защита от имуществени щети в размер до 1 млн. щ.д., ако някога ви потрябва – нещо нечувано в туристическата индустрия. Поддържаме общността си.

Ние сме с вас с гаранцията ни за домакини

Решени сме да създадем безопасна и доверена общност по целия свят. Предоставяме платформа за съобщения и инструмент за онлайн разрешаване на проблеми, който ви позволява да съобщавате на гостите всички заявки за щети, а на гостите – да отговарят. Ако гост не може или не желае да плати, нашата гаранция за домакините има за цел да помогне.
Какво е защитено?
 • Увреждане на имущество на домакина (дом, жилище, стаи, вещи)
 • Всяка обява в Airbnb във всяка държава
  Плащанията, извършени чрез гаранцията ни за домакини, са предмет на нашите общи условия на гаранцията за домакините.
   Ако възникнат щети, документацията (снимки, разписки и др.) ще трябва да бъде предоставена като част от процеса на разрешаване на проблемите. Моля, прегледайте общите условия на гаранцията за домакините за приложимите условия, ограничения и изключения.
   Какво не е защитено?
   • Искове за телесни повреди и имуществени щети от трети страни (те са защитени от нашата застраховка за защита на домакините)
   • Щети на споделени или общи части на сградата, които не са част от самото място за настаняване от обявата
   • Парични средства и ценни книжа
   • Щети, причинени от домашен любимец
   • Повреда от обикновено износване
    Определени предмети, които включват, но не се ограничават до: произведения на изкуството; антикварни предмети, включително мебели и бижута; ценни килими, колекции; и други предмети, могат да имат по-ограничена защита съгласно гаранцията за домакините.
    Имате нужда да подадете сигнал за имуществени щети?
    Моля, свържете се с нас, за да съобщите за имуществени щети.
    Гаранцията за домакините не е застрахователна полица. Доколкото желаете защита извън гаранцията за домакините, Airbnb настойчиво ви насърчава да закупите застраховка, която ще обезпечи вас и имота ви за загуби, причинени от гостите, в случай че загубата ви не попада в обсега на гаранцията за домакините.
    Готови ли сте да станете домакин?
    Направете следващата стъпка към спечелването на допълнителни пари с дома си.
    Научете повече
    Още информация за гаранцията ни за домакините
    Научете повече за