НАСТРОЙКИ

Как да станете домакини

Публикуването на обява в Airbnb никога не е било по-лесно или по-персонализирано. Вие сте на няколко крачки от това да печелите пари и да достигнете до милиони глобални пътешественици.

Публикуването на обява в Airbnb никога не е било по-лесно или по-персонализирано. Вие сте на няколко крачки от това да печелите пари и да достигнете до милиони глобални пътешественици.

Контролирайте начина, по който настанявате гости

Настанявайте гости, когато пожелаете

Няма минимално или задължително време, в което да бъдете домакин, така че можете да блокирате дати, когато не сте свободни. Можете също така да зададете правила за вашата заетост, включително: • Минимален/максимален брой нощувки, за които даден гост може да отседне • Колко напред във времето могат да резервират гостите • Необходимост от предизвестие преди резервация

Задайте цени, които чувствате, че са приемливи

Можете да избирате цените си за нощувка, а нашите инструменти за ценообразуване могат да ви помогнат да решите. Също така можете лесно да добавяте персонализирани подробности, като: • Такси за почистване • Седмични отстъпки • Специални цени за конкретни периоди от годината

Бързо координиране на календарите

За да избегнете получаването на резервации, когато не можете да настанявате гости или имате съществуваща резервация, можете да свържете календара си в Airbnb с другите си календари. Това ви позволява автоматично да актуализирате всички календари.

Определете правилата за вашето място

За да помогнете при задаването на очаквания, можете да добавите вътрешни правила на дома, които гостите трябва да приемат, преди да резервират. Ако даден гост наруши правило след резервацията, можете да анулирате тази резервация без санкция.

Да започна беше много по-лесно, отколкото очаквах.
Да започна беше много по-лесно, отколкото очаквах.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Вижте как се справят другите домакини
Да започна беше много по-лесно, отколкото очаквах.
Да започна беше много по-лесно, отколкото очаквах.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Вижте как се справят другите домакини

Рекламирайте пред милиони

Насоки за ваше улеснение

Докато създавате обявата си, ще ви зададем въпросите, на които гостите искат да имат отговор, когато резервират. Ще опишете дома си, като предоставите подробности, като например с какво е специално предлаганото място, включително всякакви интересни детайли.

Съвети по всяко време

Ако имате проблеми при получаването на резервации, ще ви предоставим съвети относно цените, настройките и други действия, които могат да ви помогнат по-бързо да получите резервации. И опитни домакини в нашия център на общността също могат да се включат.

Милиони гости от цял свят

След като завършите обявата си, гости от цял свят могат да намират дома ви в резултатите от търсенето. Всяка вечер в Airbnb има почти 2 милиона гости, а ние имаме инструменти, които да ви помогнат да получите резервации, които ви устройват.

Получете помощ за настаняване на гости

Ресурсите са навсякъде

Като домакин общността Airbnb винаги ви защитава. Ако търсите полезни съвети и предложения, ще намерите надежден помощен център, 375 000 домакини в нашия център на общността и няколко набора инструменти за домакини.

Ресурсите са навсякъде

Като домакин общността Airbnb винаги ви защитава. Ако търсите полезни съвети и предложения, ще намерите надежден помощен център, 375 000 домакини в нашия център на общността и няколко набора инструменти за домакини.

На ваше разположение сме денонощно

Глобалният ни екип е готов денонощно през цялата седмица да ви предложи помощ по телефон, имейл или чат на живо. Екипът може да ви помогне с всичко – от проблеми при създаването на обявата ви до притеснения относно гости.

На ваше разположение сме денонощно

Глобалният ни екип е готов денонощно през цялата седмица да ви предложи помощ по телефон, имейл или чат на живо. Екипът може да ви помогне с всичко – от проблеми при създаването на обявата ви до притеснения относно гости.

Над 2 милиона души са домакини в Airbnb и стилът на всеки домакин е различен.

Над 2 милиона души са домакини в Airbnb и стилът на всеки домакин е различен.

Отговори на вашите въпроси

Колко струва да публикувам обява за помещението си?

Регистрирането в Airbnb и публикуването на обявата ви са напълно безплатни. След като получите резервация, ние начисляваме такса за услугата на Airbnb за домакините, обикновено 3%, която помага за покриване на разходите за управлението на бизнеса.

Как да избера цената в обявата си?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
Как Airbnb може да ми помогне при определянето на цените?

Инструментът на Airbnb за интелигентно ценообразуване ви позволява да настроите цените си така, че автоматично да се повишават или намаляват въз основа на промени в търсенето на обяви като вашата.

Вие винаги носите отговорност за цената си, а интелигентното ценообразуване зависи от други ценови настройки, които избирате, като можете да коригирате цените за нощувка по всяко време.

Интелигентното ценообразуване се основава на вида и местоположението на вашата обява, сезона, търсенето и други фактори (като събития във вашия район).

Какво се изисква от гостите преди резервация?

Молим всички, които използват Airbnb, да ни дадат малко информация, преди да пътуват с нас. Гостите трябва да попълнят тази информация изцяло, преди да могат да направят заявка за резервация. Тази информация ви помага да се уверите, че знаете кого да очаквате и как да се свържете с госта.

Изискванията на Airbnb за гости включват: • пълно име, • имейл адрес, • потвърден телефонен номер, • встъпително съобщение, • съгласие с вътрешните правила на дома, ви • информация за плащане.

Очаква се, но не е задължително, гостите да имат профилна снимка. Може също да изискате гостите да предоставят документ за самоличност, преди да резервират помещението ви.

Какво да правя, ако не се чувствам комфортно да съм нечий домакин?

Ако гостите нарушават някое от вътрешните правила на дома, които сте задали, или ви е карат да се чувствате в опасност чрез действията си, можете да откажете заявката им за резервация или да отмените резервацията. Преди да приемете резервация: Въвели сме редица проверки, за да се уверим, че приемате гости, които отговарят на изискванията. Въпреки това, можете да откажете отделна заявка за резервация и това няма да повлияе отрицателно на позицията на обявата ви в резултатите от търсенето. След като приемете резервация: ако вече сте приели резервацията, можете да я отмените. Може да ви бъдат наложени санкции за отменяне, ако гостът не е нарушил никое от вътрешните правила на дома.

Каква защита имам срещу имуществени щети?

Гаранцията за домакините в Airbnb осигурява защита за домакините в размер до 1 млн. долара за щети върху застрахованото имущество в редките случаи на щети, нанесени от гостите, които не се покриват от гаранционния депозит или когато няма гаранционен депозит.

Програмата за гаранция за домакините не покрива паричните средства и ценни книжа, колекционерските вещи, редките произведения на изкуството, бижута, домашните любимци или личната отговорност. Препоръчваме на домакините да поставят на сигурно място или да премахнат ценностите, когато отдават мястото си под наем. Програмата също така не покрива загуба или повреда на собственост поради износване.

Научете повече за гаранцията за домакините на адрес: http://airbnb.com/guarantee

Готови ли сте да печелите?

Готови ли сте да печелите?