БЕЗОПАСНОСТ

Как Airbnb защитава домакините

Предприехме широкообхватни мерки, за да предпазим вас, дома и гостите ви.

Предприехме широкообхватни мерки, за да предпазим вас, дома и гостите ви.

Бъдете домакини на страхотни гости

Справедливи двустранни отзиви

За да спомогнат за изграждането на доверие и репутация в Airbnb, гостите и домакините правят отзиви един за друг след приключването на всеки резервиран престой. Преди да приемете гост, можете да разгледате отзивите му от други домакини.

Лесно общуване с гостите

Ако искате да зададете въпроси или да зададете очаквания преди престой, можете предварително да опознаете гостите с помощта на нашия инструмент за защитени съобщения.

Изисквания за резервиране

Можете да изискате всеки гост да предостави документ за самоличност в Airbnb преди резервация по ваша обява. Също така ще имате възможност да прегледате предварително резервациите или да добавите допълнителен контрол върху това кой може да резервира. Като допълнителна проверка, всяка резервация в Airbnb е оценена за риск и ние отменяме всички резервации, които изглеждат подозрителни.

Вашето място, вашите правила

За да помогнете при задаването на очаквания, можете да добавите вътрешни правила на дома, с които гостите трябва да се съгласят, преди да резервират, като например ограничения върху тютюнопушенето и провеждането на събития. Ако гост наруши едно от тези правила, след като е резервирал, можете да отмените резервацията.

Какви са нашите такси в сравнение с други?
Airbnb
HomeAway
Booking.com
Такса за услугата на домакина (за всяка резервация)
3-5%
5%
15-20%
Винаги безплатно публикуване на обяви
Без такси за обработка на кредитни карти
Включена е защита за имуществени щети от 1 млн. щатски долара
Последна актуализация от юни 2018 г.
Научих, че хората са добри. Мога да се доверя на хората.
Научих, че хората са добри. Мога да се доверя на хората.

Милаида е домакин в Пуерто Рико, за да печели допълнителни средства.

Милаида е домакин в Пуерто Рико, за да печели допълнителни средства.

Вижте как се справят другите домакини
Научих, че хората са добри. Мога да се доверя на хората.
Научих, че хората са добри. Мога да се доверя на хората.

Милаида е домакин в Пуерто Рико, за да печели допълнителни средства.

Милаида е домакин в Пуерто Рико, за да печели допълнителни средства.

Вижте как се справят другите домакини

Настанявайте гости уверено

Защита срещу имуществени щети в размер на 1  млн. долара

В редките случаи на имуществени щети гаранцията на Airbnb за домакините осигурява безплатна защита в размер до 1 млн. долара при имуществени щети за всяка резервация и всеки път. Исковете могат да бъдат подадени директно чрез нашия център за разрешаване на проблеми.

Застраховка срещу злополуки

Airbnb предоставя безплатна застраховка за защита на домакините, която покрива искове в размер до 1 000 000 USD. Тази застраховка е за малко вероятни случаи, при които някой може да заведе съдебно дело или иск срещу вас за телесни повреди или имуществени щети, възникнали по време на престой на място от обява или имот на Airbnb.

Напълно безплатно покритие
Автоматично се прилага за всяка резервация
Исканията могат да бъдат подадени директно чрез Airbnb

На ваше разположение сме денонощно

Какво може да направи екипът ни за вас

Глобалният ни екип е готов денонощно през цялата седмица да предложи помощ на вас и на гостите ви по телефон, имейл или чат на живо.

Помощ за повторно резервиране
Възстановяване на средства
Възстановяване на суми
Искове по гаранции за домакините и застраховки
Арбитраж

През 2017 г. с Airbnb са осъществени 49 милиона пътувания. Само 1 на 25 000 са довели до иск за имуществени щети.

През 2017 г. с Airbnb са осъществени 49 милиона пътувания. Само 1 на 25 000 са довели до иск за имуществени щети.

Отговори на вашите въпроси

Какво се изисква от гостите преди резервация?

Молим всички, които използват Airbnb, да ни дадат малко информация, преди да пътуват с нас. Гостите трябва да попълнят тази информация изцяло, преди да могат да направят заявка за резервация. Тази информация ви помага да се уверите, че знаете кого да очаквате и как да се свържете с госта.

Изискванията на Airbnb за гости включват: • пълно име, • имейл адрес, • потвърден телефонен номер, • встъпително съобщение, • съгласие с вътрешните правила на дома, ви • информация за плащане.

Очаква се, но не е задължително, гостите да имат профилна снимка. Може също да изискате гостите да предоставят документ за самоличност, преди да резервират помещението ви.

Как работят отзивите?

Всички отзиви в Airbnb са написани от домакини и пътници от нашата общност, така че всеки отзив, който виждате, се основава на престой, който гост е имал в предлаганото от домакина място за настаняване. Разполагате с 14 дни след напускането да напишете отзив за престоя и можете да редактирате отзива си до 48 часа след изпращането, освен ако гостът ви не изпрати свой отзив. След като и двамата завършите отзивите си или след като минат 14 дни, отзивите се публикуват. Можете да намерите отзивите си за гости по всяко време, а когато получите резервация от гост, можете да разгледате отзивите му за предишни домакини.

Какво да направя, ако гост счупи нещо в жилището ми?

Ако гост счупи нещо и трябва да предявите иск, можете да го направите в нашия център за разрешаване на проблеми в рамките на 14 дни от датата на освобождаване на госта, или преди следващия гост да се настани, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Ако гостът ви се съгласи със сумата, която сте поискали, ще освободим изплащането ви до 5 – 7 работни дни. Ако гостът ви откаже или не отговори в рамките на 72 часа, можете да включите Airbnb в случая. Ако ни е необходима допълнителна документация, ще разполагате със 72 часа, за да я предоставите. Повечето искания ще бъдат решавани в рамките на една седмица. Ще се уверим, че вие и гостите ви сте представлявани справедливо, и ако установим, че ви се дължат пари, ще наредим отделно изплащане.

Какво да правя, ако не се чувствам комфортно да съм нечий домакин?

Ако гост нарушава някое от вътрешните правила на дома, които сте задали, или ви е накарал да се чувствате в опасност чрез действията си, можете да откажете заявката му за резервация или да отмените резервацията. Преди да приемете резервация: можете да откажете индивидуална заявка за резервация и това няма да повлияе отрицателно на позицията на обявата ви в резултатите от търсенето. Ако отхвърляте много или повечето заявки за резервация, разположението ви в резултатите от търсенето може да бъде повлияно отрицателно. След като приемете резервация: ако вече сте приели резервацията, можете да я отмените. Може да ви бъдат наложени санкции, ако гостът не е нарушил никое от вътрешните правила на дома.

Каква е разликата между „Гаранция за домакини” на Airbnb и „Застраховка за защита на домакините”?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Готови ли сте да станете домакин?

Готови ли сте да станете домакин?