ЗАЩИТА НА ДОМАКИНИТЕ

Гаранция на Airbnb за домакините

Ако гост повреди вашето място или вещи по време на престой и не ви възстанови разходите, може да попадате в обхвата на защитата срещу имуществени щети в размер до 1 000 000 щ. д.

Ако гост повреди вашето място или вещи по време на престой и не ви възстанови разходите, може да попадате в обхвата на защитата срещу имуществени щети в размер до 1 000 000 щ. д.

Автоматично се прилага за домакини по целия свят*
Защитава домакините – от настаняването до напускането на гостите
Без аналог в туристическия сектор

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Какво защитава?

Гаранцията за домакините на Airbnb може да защити:

– Щети във вашето място, причинени от гости – Щети по вещите ви, причинени от гости – Щети, причинени от животно помощник на ваш гост

Гаранцията за домакините на Airbnb не защитава:

– Кражба на пари и ценни книжа (напр.: спестовни облигации, борсови сертификати) – Щети от обикновено износване – Телесна повреда или имуществени щети на гости или други лица (те могат да бъдат покрити от Застраховка за защита на домакините)

Настанявайте гости уверено

Проверка на самоличността

Можете да изискате гостите ви да преминат през проверка на самоличността, преди да потвърдим резервацията им. Може да се наложи гостите да представят лична информация за проверка от Airbnb, като например официален документ за самоличност.

Защитена комуникация

Ако възникне инцидент, платформата ни за защитени съобщения ви позволява да комуникирате с гостите и да разрешавате проблеми. Гаранцията за домакините е създадена, за да е от помощ, ако не може да се постигне разрешаване на проблема.

Денонощна поддръжка

Ако нещо се случи с вас, вашата собственост или вашите гости, нашият глобален екип за поддръжка на общността е в готовност.

Гаранцията за домакините беше едно от нещата, които ми помогнаха да взема решение да се присъединя към Airbnb, защото ако има повреди или проблеми, имам на какво да разчитам.“
Гаранцията за домакините беше едно от нещата, които ми помогнаха да взема решение да се присъединя към Airbnb, защото ако има повреди или проблеми, имам на какво да разчитам.“

Денис, домакин в Лондон

Денис, домакин в Лондон

Гаранцията за домакините беше едно от нещата, които ми помогнаха да взема решение да се присъединя към Airbnb, защото ако има повреди или проблеми, имам на какво да разчитам.“
Гаранцията за домакините беше едно от нещата, които ми помогнаха да взема решение да се присъединя към Airbnb, защото ако има повреди или проблеми, имам на какво да разчитам.“

Денис, домакин в Лондон

Денис, домакин в Лондон

Ангажираме се да насърчаваме развитието на безопасна и надеждна общност по целия свят.

Ангажираме се да насърчаваме развитието на безопасна и надеждна общност по целия свят.

Съвет за безопасност: Прегледайте профилите на гостите

Ако искате да научите повече за гост, преди да приемете заявката му за резервация, разгледайте потребителския му профил или прочетете отзиви от предишни домакини. Домакините и гостите могат да пишат отзиви едни за други едва след като гостите напуснат, така че можете да сте сигурни, че отзивите се основават на реални резервации.

Съвет за безопасност: Прегледайте профилите на гостите

Ако искате да научите повече за гост, преди да приемете заявката му за резервация, разгледайте потребителския му профил или прочетете отзиви от предишни домакини. Домакините и гостите могат да пишат отзиви едни за други едва след като гостите напуснат, така че можете да сте сигурни, че отзивите се основават на реални резервации.

Как се подава заявка за възстановяване на средства

1. Съберете доказателства за щетите

Това може да включва снимки, видео клипове, прогнозни оценки и/или разписки.

2. Свържете се с госта си чрез центъра за разрешаване на проблеми

Поискайте възстановяване на средствата в рамките на 14 дни от напускането или преди настаняването на следващия ви гост, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Гостът ще има 72 часа да отговори на заявката ви.

3. Възстановете разходите си или се обърнете към Airbnb

Ако гостът не желае да заплати пълната сума, възможно е да отговаряте на условията за възстановяване на средства съгласно гаранцията за домакините на Airbnb. Специалист по поддръжката ще ви упътва в хода на процедурата.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Отговори на въпросите ви

Каква представлява гаранцията за домакините на Airbnb?

Гаранцията за домакините на Airbnb осигурява защита за домакините в размер до 1 млн. щ. д. за щети върху застрахованото имущество в редките случаи на щети, нанесени от гостите, които не се покриват от гаранционния депозит или когато такъв липсва.

Програмата за гаранция за домакините не покрива паричните средства и ценни книжа, колекционерските вещи, редки произведения на изкуството, бижута, домашни любимци или лична отговорност. Препоръчваме на домакините да заключат или да премахнат ценностите, когато отдават мястото си под наем. Програмата също така не покрива загуба или повреда на собственост поради износване. Научете повече

Какво представлява застраховката за защита на домакините?

Програмата „Застраховка за защита на домакините“ осигурява основно покритие за отговорност до 1 000 000 щ. д. за всяко възникнало застрахователно събитие в случай на претенция от трета страна за телесна повреда или имуществени щети, свързани с престой в Airbnb.

Това покритие е предмет на ограничение от 1 000 000 щ. д. за всяко местоположение на място от обява и е възможно да се прилагат определени условия, ограничения и изключения. Научете повече

Каква е разликата между гаранцията на Airbnb за домакините и застраховката за защита на домакините?

„Гаранция за домакините“ и „Застраховка за защита на домакините“ са две отделни програми, които Airbnb предлага, за да обезпечи домакините в случай на щети или наранявания.

Гаранция за домакините: гаранцията на Airbnb за домакините е предназначена да защитава домакините в редките случаи, когато гост нанася щети върху имуществото, жилището или дома. Гаранцията за домакините не е застраховка и не замества застраховката на собственика или на наемателя на жилището.

Застраховка за защита на домакините: програмата „Застраховка за защита на домакините“ представлява застраховка и е предназначена да обезпечи домакините в случай на искове от трети страни за телесни повреди или имуществени щети. Програмата „Застраховка за защита на домакините“ е достъпна за домакините независимо от другите им застрахователни споразумения, но ще действа само като основно застрахователно покритие за инциденти, свързани с престой чрез Airbnb. Научете повече

Как да заявя възстановяване на средства според правилата на гаранцията за домакините?

Често домакините и гостите разрешават проблемите сами в нашия център за разрешаване на проблеми. Ако все още не сте го направили, първо се свържете с госта си, за да го уведомите за жалбата си, и подайте заявка за плащане в центъра ни за разрешаване на проблеми.

Ако не можете да решите проблем с госта: първо, моля, запознайте се с общите условия на гаранцията за домакините. Имайте предвид, че заявките трябва да бъдат подадени до 14 дни от напускането на госта или преди настаняването на следващия гост, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Научете повече

Как действа застраховката на собственика на дома във връзка с Airbnb?

Програмата на Airbnb „Застраховка за защита на домакините“ ще действа като основна застраховка и ще осигурява застрахователно покритие за отговорност на домакини и, ако има такива, на техните наемодатели, при определени условия, ограничения и изключения.

Ако имате въпроси относно това как тази полица взаимодейства със всяка застраховка на собственик или наемател, трябва да обсъдите застрахователното си покритие със застрахователя си. Някои полици защитават собствениците на жилища и наемателите от определени съдебни дела в резултат на нараняване на посетител, докато други – не. Винаги е добра идея да уведомите своя застраховател, че отдавате помещението си под наем, въпреки че евентуалната отговорност, възникваща по време на престой чрез Airbnb, би трябвало да се покрива от полицата на застраховката за защита на домакините. Научете повече

Гаранцията за домакините важи ли за обявите в Open Homes?

Да. Гаранцията на Airbnb за домакините осигурява защита в размер до 1 млн. щ. д. при щети на застрахованото имущество в редките случаи на повреди от страна на гостите, надвишаващи сумата на депозита, или при липса на такъв. Гаранцията за домакините важи за всички места за престой, резервирани в Airbnb, включително местата в програма Open Homes. Научете повече

Готови ли сте да започнете да настанявате гости?

Готови ли сте да започнете да настанявате гости?