ФИНАНСИ

Как печелите пари с Airbnb

Airbnb ви предоставя надеждна система за плащане, ниски такси и свобода да определяте сами цените си.

Airbnb ви предоставя надеждна система за плащане, ниски такси и свобода да определяте сами цените си.

Разкажете ни малко за мястото си

Опростено и безпроблемно плащане

Сами изберете начина на плащане – Paypal, депозит или друг тип, наличен за държавата ви.

Сами изберете начина на плащане – Paypal, депозит или друг тип, наличен за държавата ви.

Предложете ваше място безплатно

Можете да рекламирате дома си пред милиони пътуващи без наложени ограничения – без такси за регистрация или членство.

Получавате резервация

Airbnb таксува всеки гост преди пристигането, за да се увери, че винаги ви се плаща навреме, когато сте домакин. Никога няма да се налага да работите директно с пари.

Получавате плащане след настаняването

Airbnb обикновено освобождава парите ви около 24 часа след планираното пристигане на госта, за да се увери, че настаняването протича безпроблемно.

Какви са нашите такси в сравнение с други?
Airbnb
HomeAway
Booking.com
Такса за услугата на домакина (за всяка резервация)
3-5%
5%
15-20%
Винаги безплатно публикуване на обяви
Без такси за обработка на кредитни карти
Включена е защита за имуществени щети от 1 млн. щатски долара
Последна актуализация от юни 2018 г.
Можем да отделяме средства настрана за пенсионирането си и за издръжката за обучението на двете ни деца.
Можем да отделяме средства настрана за пенсионирането си и за издръжката за обучението на двете ни деца.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Вижте как се справят другите домакини
Можем да отделяме средства настрана за пенсионирането си и за издръжката за обучението на двете ни деца.
Можем да отделяме средства настрана за пенсионирането си и за издръжката за обучението на двете ни деца.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Джей Би и Рамона са домакини в Бостън, за да спечелят допълнителни доходи за пенсионирането си.

Вижте как се справят другите домакини

Страхотна цена за всяка нощувка

Доверени съвети за ценообразуване

Това което таксувате, винаги зависи от вас. Ако имате нужда от помощ, разполагаме с инструменти, които определят цените ви спрямо търсенето, гарантирайки страхотна цена за всяка нощувка.

Доверени съвети за ценообразуване

Това което таксувате, винаги зависи от вас. Ако имате нужда от помощ, разполагаме с инструменти, които определят цените ви спрямо търсенето, гарантирайки страхотна цена за всяка нощувка.

Допълнителни пари за услуги

Можете да изискате такси предварително за неща, като допълнителни гости или почистване на къщата. И ако искате да предоставите други услуги, като наемане на оборудване или обиколка, гостите могат да ви платят за тях чрез приложението, след като резервират.

Персонализирано за вашите нужди

Можете да зададете персонализирани цени за сезони, уикенди и всякакви други нощувки, за които искате да контролирате таксите си. Можете също да предоставяте седмични и месечни отстъпки за хора, които искат да отседнат за известно време.

Отговори на вашите въпроси

Колко струва да публикувам обява за предлаганото от мен помещение?

Регистрирането в Airbnb и публикуването на обявата ви са напълно безплатни. След като получите резервация, ние начисляваме такса за услугата на Airbnb за домакините, обикновено 3%, която помага за покриване на разходите за управлението на бизнеса.

Как да разбера колко ще ми бъде платено?

Изплащането, което ще получите, е таксата ви за нощувка минус таксата за услугата на домакина, която обикновено е 3%. Гостите плащат такса за услугата на Airbnb в допълнение към цената на обявата ви, поради което общата цена, която гостите виждат, е по-висока от изплащането ви. Ето някои неща, които могат да повлияят на изплащането ви: седмичната или месечната ви отстъпка може да са били приложени към резервацията Цените през уикенда или персонализираните цени може да са били приложени към резервацията Когато е приложимо, към таксата за услугата на Airbnb може да бъде добавен данък върху добавената стойност (ДДС)

Как Airbnb може да ми помогне при определянето на цените?

Инструментът за интелигентно ценообразуване на Airbnb ви позволява да настроите цените си да се повишават или понижават автоматично въз основа на промени в търсенето на обяви като вашата. Вие винаги носите отговорност за цената си, така че интелигентното ценообразуване се контролира от други ценови настройки, които изберете, и можете да коригирате цените за нощувка по всяко време. Интелигентното ценообразуване се основава на типа и местоположението на предлаганото в обявата ви място, сезона, търсенето и други фактори (като например събития в района ви).

Кога да очаквам да ми бъде платено?

Airbnb обикновено освобождава изплащанията ви около 24 часа след насроченото време за настаняване на госта. Времето, което отнема на средствата да постъпят в сметката ви, зависи от начина, по който изберете да получите плащането. Ако гостът ви остане за 28 или повече нощувки, Airbnb обикновено освобождава изплащанията за първия месец около 24 часа след планираното време за настаняване на госта. Допълнителните изплащания за тази резервация се извършват ежемесечно. Ако сте нов домакин, може да задържим изплащанията ви за 30 дни след потвърждаването на първата ви резервация. Ако първата ви резервация е след повече от 30 дни, изплащането ще бъде извършено 24 часа след планираното настаняване на госта. Това важи за всички изплащания, планирани да бъдат наредени през тези 30 дни.

Как да избера цената на обявата си?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
Как функционират данъците за домакините?

Ще трябва да попитате местните власи дали данъците трябва да се събират от гостите. Ако се окаже, че трябва да събирате данък, обикновено можете да го добавите в специална оферта, когато гостите резервират, или да ги помолите да го платят лично. При всички положения е важно гостите да бъдат информирани за точната сума на данъка преди да направят резервация. Ако се окаже, че трябва да събирате данък извън ставките по вашата обява, той трябва да бъде събиран при пристигането. Не можем да помогнем със събирането или да го гарантираме. На някои места домакините на Airbnb може да имат възможност за управление на събирането и изплащането на туристическия данък. За тези юрисдикции домакините не трябва да събират отделно туристически данъци. Също така, на някои места може да се начислява данък добавена стойност (ДДС). Научете повече за ДДС

Готови ли сте да печелите?

Готови ли сте да печелите?