Доверие и безопасност

Безопасността ви е наш приоритет

Безопасността и сигурността са задължителни във всеки дом. В допълнение към стъпките, които Airbnb предприема, за да помогне за защитата на общността ни, насърчаваме както домакините, така и гостите да бъдат информирани и да вземат определени предпазни мерки, когато настаняват гости или пътуват.

Знанието е първата стъпка към превенцията

Smoke and carbon monoxide (CO) alarms save lives. That’s why we’re on a mission to get as many alarms into as many homes as possible. We encourage hosts to check their homes to check if they already have smoke and carbon monoxide alarms and install them if they don’t. Once alarms are in place, hosts should test them regularly, and make sure their listing description is up to date.

Повишаване на осведомеността и безопасността на гостите

Information about safety features, including whether or not a home has smoke and carbon monoxide alarms, appears on the listing page. It’s important for hosts to keep this information accurate and to make sure any alarms listed are working properly.

Get a free alarm

Hosts with an active listing can get a self-contained, battery powered combination smoke and carbon monoxide alarm at no cost. Each host is limited to one alarm, and we advise hosts to add more alarms as needed.
Временно спряхме доставките до Китай и Япония. Извиняваме се за неудобството. Моля, следете за актуализации.
Понастоящем не изпращаме пратки до пощенски кутии или места в Куба, Северна Корея, Иран и Сирия.
Алармите, избрани за тази програма, са сертифицирани от Underwriters Laboratories (UL), компания за сертифициране в областта на техниката за безопасност. Освен това ви препоръчваме да направите справка в законите и разпоредбите във вашата държава, за да се уверите, че спазвате всички изисквания за алармите, включително за това дали са необходими допълнителни аларми.
Моля, прегледайте Общите условия на програмата. Благодарим ви, че допринасяте за гарантирането на безопасността на общността.

Already have smoke and carbon monoxide alarms?

Уверете се, че тази информация е добавена към обявата ви и че устройствата ви се тестват редовно. Можете да добавите или актуализирате тези подробности в раздела „Удобства“ – отидете по-надолу и потърсете „Програма за безопасност на дома“.

Съвети за гарантиране на безопасност на дома

Партнирахме си с експерти от Американския червен кръст, за да споделим някои добри практики за безопасност на дома за домакини:
Инсталирайте най-малко по една димна аларма* на всяко ниво на дома и пред всяко спално помещение. Тествайте ги веднъж месечно и подменяйте батериите поне веднъж годишно, ако моделът ви го изисква.
Инсталирайте аларма за въглероден окис (CO )* в коридора на дома си в близост до зоните за спане. Избягвайте ъгли, в които въздухът не циркулира и следвайте инструкциите на производителя за ежемесечно тестване на алармата за въглероден оксид.
Уверете се, че всички уреди в дома ви са инсталирани в съответствие с инструкциите на производителя и местните правила на сградата. Повечето уреди трябва да се инсталират от професионалисти.
Наличие на отоплителни системи, включително комини и вентилационни отвори, проверявани и обслужвани ежегодно, с цел проверка за запушвания, корозия, частично и пълно прекъсване.
Създайте авариен план за дома си и се уверете, че е лесно достъпен за всички гости. Планът ви трябва да включва два начина за евакуация от всяко помещение в дома ви и информация за връзка с местните служби за спешна помощ. Изберете място за среща на безопасно разстояние от вашия дом, където гостите ви могат да се срещнат след пожар.
За повече информация посетете www.redcross.org/homefires.
* При комуникацията си с глобална аудитория, Airbnb често използва термините „аларма“ и „детектор“ като синоними.
Името, емблемата и материалите, обект на авторско право на Американския червен кръст, се използват с разрешение на асоциацията, което по никакъв начин не представлява одобрение, изрично или подразбиращо се, на който и да било продукт, услуга, фирма, мнение или политическа позиция. Логото на Американския червен кръст е регистрирана търговска марка, собственост на Американския национален червен кръст. За повече информация относно Американския червен кръст, моля, посетете redcross.org.