Застраховка за защита на домакините

Всички домакини те от Airbnb разполагат със застраховка за отговорност в размер до 1 млн. USD за защита срещу искове от трети страни за телесни повреди или имуществени щети.
Included with every booking, every time
Нашата програма „Застраховка за защита на домакините“ осигурява основно покритие за домакините и наемодателите от Airbnb (когато наемодателите са обект на съдебно дело) по целия свят. Програмата защитава срещу искове за обезщетение предявени от трети страни — до 1 милион USD – възникнали във връзка с дадена обява по време на престой.
Защита срещу непредвидени обстоятелства
В редките случаи, когато нещо не върви по план и някой заведе дело или иск срещу домакин за телесни повреди или имуществени щети, домакините имат достъп до застраховка за защита на домакините.

Ние сме до вас с нашата Застраховка за защита на домакините

Решени сме да създадем безопасна и доверена общност по целия свят.
Какво се покрива?
  Програмата „Застраховка за защита на домакините“ осигурява застрахователно покритие на основна отговорност до 1 милион USD за всяко възникнало застрахователно събитие в случай на искове от трети страни за телесни повреди или имуществени щети.
   Програмата покрива определени имуществени щети в общите части на имота извън обекта на обявата (например: фоайе на сграда). Асоциациите на наемодателите и собствениците на жилища също се покриват в някои случаи, когато срещу тях се предявяват искове поради нараняване на гост по време на престой или ако гост повреди сградна собственост.
    Могат да се прилагат определени условия, ограничения и изключения.
    Какво не се покрива?
     Нашата програма „Застраховка за защита на домакините“ е ограничена до определени видове отговорност.
      Примерите за това, което не се покрива, включват, но не се ограничават до:
      • Имуществени щети, причинени от замърсяване или плесен
      • Щета или нараняване от нещо, причинени умишлено (не инцидентно)
      • Загуба на приходи
       За повече информация относно това какво покрива и не покрива нашата програма „Застраховка за защита на домакините“, посетете нашия Помощен център.
        Можете също да изтеглите изчерпателно резюме на програмата.
        Искате да подадете иск?
        Моля, свържете се с нас и ние ще Ви свържем с наш администратор на искове от трети страни.
        Готови ли сте да станете домакин?
        Направете следващата стъпка към заработване на допълнителни средства с дома си.
        Научете повече
        Още информация за нашата програма „Застраховка за защита на домакините“
        Научете повече за