Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността
Домакин на изживяване

Настаняване на гости с нужди за достъпност

Airbnb работи върху начините да бъде по-приобщаваща платформа, където всеки може да участва и да се наслаждава на изживяване. Хората с увреждания може да изискват от дадено лице да присъства на изживяване с тях, за да може да участват пълноценно – например преводач за гост, който е глух или с увреден слух, или личен асистент за ползване на инвалидна количка. В Airbnb наричаме това лице „личен асистент“.

Личните асистенти може да бъдат наричани с различни имена по целия свят, но за целите на изживяванията с Airbnb ние считаме, че личният асистент е лице над 18-годишна възраст, което редовно помага в ежедневните дейности на лице с увреждане, умствено заболяване или продължително заболяване.

Личните асистенти може да изпълняват редица задачи, включително предоставяне на лични грижи, изпълнение на задачи във или извън дома и организиране на транспорт и медицински грижи. Лицата, определени като лични асистенти, трябва да са в състояние да предоставят необходимата помощ на лицето с увреждания.

Начините, по които личните асистенти може да предоставят подкрепа по време на изживяване, включват, но не се ограничават до:

 • Помагат на госта да се запознае с местоположението на изживяването
 • Помагат на госта да комуникира с домакина или с други гости
 • Придружават госта до тоалетнa и/или помагат за използването на такава
 • Помагат на госта при закупуване на дадени артикули
 • Помагат на госта при различни дейности по време на семинар/урок
 • Помагат на госта при консумиране на храна или напитки

Личните асистенти не са длъжни:

 • Да живеят с човека, за когото се грижат
 • Да получават заплащане за времето си
 • Да са преминали официално обучение

Правила за достъп до изживявания за лични асистенти

Домакините на изживявания с Airbnb могат да разрешат на личните асистенти да присъстват заедно с гостите, на които помагат, без допълнителни разходи.

Когато гост, който се нуждае от личен асистент, резервира изживяване, което е активирано с тази опция, неговият личен асистент няма да бъде таксуван за (или да се включва в бройката за) отделно място.

Личните асистенти, които придружават даден гост, не са:

 • Активно участващи в изживяването без госта, който резервира – това означава, че не им се предлага собствен комплект консумативи, оборудване и т.н.
 • Семейство или приятели, които искат да участват в изживяване
 • Помощници при грижи за деца, като бавачка, au pair или детегледачка

За домакините

За да включите тази настройка за изживяване с лично присъствие, отворете Вашите изживявания, изберете Редактиране, след което отворете Ценови настройки > Оптимизиране на цените за гости.

Когато резервацията на изживяване с тази настройка е активирана, гостите се приканват да се свържат с домакина, за да го уведомят, че ще присъстват с личен асистент, и да обсъдят всички допълнителни подробности.

Личният асистент няма да бъде таксуван за (или да се включва в бройката за) отделно място и присъствието му няма да се взима под внимание при груповите ограничения или оптимизирането на цените. Ако изживяването ви включва фактори, които ограничават общия размер на групата, като транспорт или билети, може да се наложи да обсъдите тези подробности с госта преди изживяването.

За гостите

Можете да търсите изживявания с лично присъствие, които предлагат безплатен достъп до доставчика. След като извършите първоначалното си търсене за изживявания с Airbnb по местоположение и дата, изберете Още филтри и отворете Избор на характеристики за достъпност, за да се покажат наличните филтри за търсенето ви.

Когато резервирате изживяване с безплатен достъп за лични асистенти, свържете се с домакина, за да го информирате, че ще присъствате с личен асистент, както и за да обсъдите евентуални допълнителни подробности. По подразбиране се приема, че за даден гост с двигателни затруднения би имало не повече от един личен асистент. Свържете се с домакина, за да прецените какво би било изпълнимо предвид конкретното изживяване.

Тази статия помогна ли ви?
Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране