Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Борба с омразата, тормоза и дискриминацията

Искаме домакините и гостите ни да имат престои и изживявания без тормоз и дискриминация.

Какво не разрешаваме

  • Малтретиране и тормоз: Никой не бива да бъде подлаган на нежелано поведение като малтретиране, тормоз, кибертормоз или преследване.
  • Дискриминационен отказ на услуга: домакините не могат да отказват услуга на гост заради неговата принадлежност към група или категория, като раса или религия, както е обяснено в нашите Правила за недискриминация.
  • Дискриминационно диференциращо отношение: домакините не трябва да имат различно отношение, правила и поведение към гост заради принадлежността му към защитена група.
  • Опасна реч: никой не трябва да бъде обект на език, който призовава към насилие, лишава от човешки качества или твърди, че дадено лице е заплаха или физическа опасност за другите, защото това лице принадлежи към защитена група.
  • Обиди, реч на омразата или пренебрежителен език: никой не трябва да бъде обект на предубеден език, свързан с принадлежността на друго лице към защитена група, като изразяване на презрение, отвращение или физически, умствени или морални недостатъци.
  • Обръщение по старо име или несъответстващо на пола: лицата, които се идентифицират като транссексуални, не трябва да бъдат назовавани с техните имена или местоимения от времето преди промяната им, ако информират другите, че използват различни такива след промяната.
  • Двусмислен език или микроагресия: никой не трябва да бъде обект на фрази, които отразяват дълбоко вкоренени обществени стереотипи, основани на принадлежност към защитена група.
  • Омразни, дискриминационни или обидни изображения, символи или предмети: никой не трябва да бъде обект на изображения, които очернят религия или култура, изображения, които съдържат пренебрежителен/двусмислен език или символи, логотипи или лозунги, свързани с екстремистки групи или групи, подбуждащи към омраза.

Насреща сме, за да помогнем

Ако станете свидетел или сте обект на поведение, което противоречи на правилата ни, уведомете ни.

Въпреки че тези указания не обхващат всеки възможен сценарий, те са предназначени да предложат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране