Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Какво се очаква от домакините и местата за престой, които предлагат

Всеки домакин трябва да отговаря на тези основни стандарти, за да осигури на гостите си комфортно и надеждно изживяване.

Какво не разрешаваме

  • Настаняване на гости без разрешение и/или без съответните лицензи: Airbnb изисква от всички домакини да бъдат упълномощени да настаняват гости, както и да спазват всички приложими закони.
  • Ненадеждна комуникация: Домакините трябва да бъдат отзивчиви и да имат желание да отговорят на въпроси от гости или от Airbnb в рамките на разумен период от време, както и да следват всички необходими стъпки на Airbnb за решаване на проблеми.
  • Неточни обяви: Собствеността, местоположението, типа на предлаганото място, нивата на поверителност и удобствата на домакина трябва точно да отразяват посоченото в описанието на предлаганото място по време на резервиране. Домакините могат да коригират подробностите за вече приета резервация само след съгласието на госта.
  • Необезопасени места за престой: Домакините трябва да гарантират, че главният вход на всяко място за престой може да бъде добре обезопасен, както и че за всички останали входове са предоставени ключове и кодове за достъп.
  • Ненадеждно настаняване: Домакините трябва да предоставят на гостите правилната информация за достъп до мястото за престой в момента на настаняване (например: правилни кодове за достъп, ясни упътвания). Домакините, които планират да посрещнат гостите при настаняване, трябва да се стремят да са на място в уговорения час. Използването на минисейфове или кодове за влизане трябва да бъде с гарантирана сигурност (например: да се променят кодовете между резервациите).
  • Непочистени места за престой: В имота на домакина не трябва да се оставят вече установени опасности за здравето (напр. плесен, вредители, насекоми). Имотът трябва да отговаря на високи стандарти за чистота и да се почиства между отделните резервации.
  • Потенциално опасни места за престой: Домакините трябва да гарантират, че в местата за престоите или изживяванията няма неоповестени рискове за безопасността (напр.: блокирани изходи за пожар, рискове от токов удар, отрова за плъхове). Домакините трябва да отстранят всички рискове за безопасността, ако са посочени от гост или от Airbnb.
  • Арбитраж: Не се разрешава използването на трета страна за резервиране на хотел или използването на място за настаняване на трета страна и публикуването на това място в Airbnb на завишена цена. Домакините трябва да се придържат към конкретни правила за временно ползване на собственост или подобен тип уговорки за настаняване, когато обмислят дали да публикуват в Airbnb.
  • Експлоатация на животни: В нашата общност няма място за престои или изживявания, в които се експлоатират животни (напр.: крайпътни зоопаркове, изживявания, свързани с лов за трофеи). Домакините трябва да спазват указанията на Airbnb за хуманно отношение към животните.

Научете повече за основните правила за домакините.

Насреща сме, за да помогнем

Ако станете свидетел или сте обект на поведение, което противоречи на правилата ни, уведомете ни.

Въпреки че тези указания не обхващат всеки възможен сценарий, те са предназначени да предложат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране