Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Правила за партита и събития

Забележка: от 20 август 2020 г. Airbnb обяви глобална забрана за всички партита и събития в места от обяви в Airbnb, както и ограничение да не се допускат повече от 16 души на едно място съгласно правилата на общността ни. Тази забрана за партита важи за всички бъдещи резервации в Airbnb и ще остане в сила за неограничен период от време, до второ нареждане.

Нашите стандарти на общността забраняват на членовете на общността на Airbnb да създават неудобства, които да смущават съседите. Домакините и гостите могат да спазят този стандарт, като се уверят, че със сигурност отговарят на очакванията за провеждане на събирания в местата от обявите. Ние вярваме, че повечето гости проявяват уважение, но все пак изготвихме правила за партита и събития, за да предоставим ясни насоки за това какво очакваме от всички. До второ нареждане правилата забраняват:

  • Събирания на повече от 16 души
  • Всички нарушаващи реда партита и събития

Гости, за които е подаден сигнал за организиране на нарушаващо реда парти или неспазване на правилата ни за събирания на повече от 16 души, подлежат на временно или окончателно отстраняване от платформата на Airbnb. В някои случаи отзивите на гостите, оставени след подобни партита, може да бъдат премахнати. Може също така да премахнем обяви, ако установим, че домакинът е разрешил парти, което нарушава тези правила. Ако получим сигнал, че в място от обява се нарушава реда в общността, може да изискаме от домакина да актуализира правилата си или временно да спре обявата си.

В допълнение към по-строгите ни правила за партита, ние работим и върху технологии за откриване на риска, които помагат за предотвратяването на партита още преди да са започнали.

Многолюдни събирания

До второ нареждане събиранията на повече от 16 души – включително гости с нощувки и посетители – не се разрешават, независимо дали домакинът е дал позволение или не.

Партита и събития

До второ нареждане се забраняват всички нарушаващи реда партита и събития, независимо от размера им. Акаунтите на гостите, които провеждат такива събития, може да бъдат премахнати. За домакините, които нарушават това правило и позволяват на гостите да организират партита, също може да има последствия, свързани с акаунтите им, включително и премахване на обявата.

Подаване на сигнал за смущения

Когато гостите в дадена собственост от платформата на Airbnb причиняват смущения – независимо дали това е прекомерен шум, смущаващо парти, събиране на повече от 16 човека или опасно поведение – членове на местната общност могат да го докладват на екипа за поддръжка на квартала, който осигурява връзка с местните служби за спешна помощ. Те ще имат достъп и до телефонния номер на екипа за поддръжка за квартала, където могат да подадат сигнал за парти, което се провежда в момента. След като бъде подаден сигнал за проблема, Airbnb ще изпрати имейл за потвърждение, в който се обяснява какво се случва след това.

Намеса спрямо неразрешени партита

Намаляването на броя на неразрешените домашни партита в Airbnb отдавна е наш приоритет. Предприемаме действия в подкрепа на безопасното и отговорно пътуване. Като част от глобалната ни забрана за партита, може да блокираме определени резервации, за които сме установили, че са свързани с по-висок риск за провеждане на неразрешени събирания.

Указания за съдържанието на обявата

В съответствие с тези правила домакините не трябва да привличат нарушаващи реда партита и събития в дома си, като рекламират мястото като подходящо за партита или събития. В този смисъл, домакините също не трябва да рекламират мястото си като подходящо за събирания на повече от 16 души.

Обявите, които нарушават тези правила чрез заглавието, описанието, вътрешните правила на дома, снимките и т.н., може да бъдат временно спрени до премахването на съдържанието в нарушение. Когато получим оплаквания за собственост, която е в нарушение на това правило, може също временно да спрем обявата за до 30 дни и да поискаме от домакина да я актуализира, като включи изрично правило, че партитата и събитията не са разрешени.

В редки случаи, когато мястото от обявата изглежда предназначено само за провеждане на партита или събития (например места за партита или събития) или когато дадено място е нарушило спокойствието в квартала, обявата може да бъде премахната за постоянно от Airbnb.

Правила, прилагани за различните типове собственост

Традиционни места за настаняване на гости

Доверяваме се на домакините на традиционни места за настаняване (като бутикови хотели) сами да определят своите собствени правила относно провеждането на събития. Тези домакини могат да разрешат подходящи за мястото събития по своя преценка. В случаите, когато получаваме оплаквания относно тези места от обяви и събития или когато типът на дадено събитие е неподходящ, ще се свържем със съответните места, ако това е необходимо.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране