Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  Ако плановете ви за пътуване са се променили поради COVID-19, можете да променяте или отменяте резервации от страницата си за пътувания.

  Как да резервирам изживяване?

  Можете да използвате уеб сайта или мобилното приложение на Airbnb, за да резервирате изживяване. Когато отворите уеб сайта или приложението, потърсете раздел Изживявания. След това изберете конкретен град и дати или прегледайте всички изживявания.

  Не е необходимо да имате запазен дом в Airbnb, за да резервирате изживяване.

  Също като достъпността на дома, достъпността на изживяването се задава от отделния домакин.

  Преди да резервирате

  Уверете се, че сте прегледали изискванията към гостите и всички други изисквания, посочени от домакина. Те могат да включват възрастови граници или ниво на умения.

  Резервиране на допълнителни изживявания

  Можете да резервирате толкова изживявания, колкото искате по време на пътуването си. Уверете се, че сте сверили графиците, за да избегнете припокриване на резервации.

  Получихте ли нужната помощ?