Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и за възстановяване на средствата, отворете таблото си.Резервациите, отговарящи на условията съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, могат да бъдат отменени преди настаняването, без да получите санкции или това да се отрази на статуса ви на супердомакин.

  Как да включа или изключа интелигентното ценообразуване?

  Smart Pricing lets you set your prices to automatically go up or down based on changes in demand for listings like yours. You’re always responsible for your price, so Smart Pricing is controlled by other pricing settings you choose, and you can adjust nightly prices any time. Smart Pricing is based on the type and location of your listing, the season, demand, and other factors. Please note: Smart Pricing is not available to hosts in Spain. 

  Turn on Smart Pricing

  To turn on Smart Pricing:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Pricing at the top of the page
  3. Next to Nightly price, click Edit
  4. Next to Smart pricing, click the circle to turn on smart pricing
  5. Enter a minimum and maximum price
  6. Click Save

  Once you turn on Smart Pricing, your prices will be automatically updated within the minimum and maximum prices you set. Smart Pricing works for all open nights on your calendar, and you can adjust specific nightly prices any time.

  Turn off Smart Pricing

  To turn off Smart Pricing:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Pricing at the top of the page
  3. Next to Nightly price, click Edit
  4. Next to Smart pricing, click the circle to turn off smart pricing
  Получихте ли нужната помощ?
  Готови ли сте да станете домакин?
  Направете следващата стъпка към спечелването на допълнителни пари с вашия дом.
  Научи повече