Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Как да...
Домакин

Интелигентно ценообразуване

When you turn on Smart Pricing, your nightly prices automatically change based on demand. This is a helpful tool if you want to optimize pricing without constantly monitoring it. You’re still the boss, though—so you can set fluctuation limits and customize specific nightly prices in your calendar at any time.

How it’s determined

Smart Pricing is based on the type and location of your listing, along with season, demand, and other factors. Learn more about the top 3 things that can influence demand.

За да включите или изключите интелигентното ценообразуване:

  1. Отворете раздел Обяви и изберете желаната от вас обява
  2. Щракнете върху Ценообразуване и заетост и отворете Ценообразуване
  3. До Цена за нощувка щракнете върху Редактиране
  4. Използвайте селектора, за да активирате Интелигентно ценообразуване и да въведете минимална и максимална цена
  5. Щракнете върху Запазване

За да изключите интелигентното ценообразуване, изпълнете стъпките по-горе и използвайте селектора, за да деактивирате Интелигентното ценообразуване.

Your pricing changes will not affect pending or confirmed reservations, since those guests have already submitted their payment information.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране