ЗАЩИТА НА ДОМАКИНИТЕ

Застраховка за защита на домакините

В редките случаи, когато някой пострада или имуществото му бъде повредено по време на обхванат от застраховката престой във вашето място, може да бъдете защитени с основна застраховка за отговорност в размер до 1 000 000 USD.

В редките случаи, когато някой пострада или имуществото му бъде повредено по време на обхванат от застраховката престой във вашето място, може да бъдете защитени с основна застраховка за отговорност в размер до 1 000 000 USD.

Предлага се на домакини в световен мащаб*
Защитава домакините – от настаняването до напускането
Без аналог в туристическата индустрия

*Не важи за домакини, които предлагат настаняване чрез Airbnb Travel, LLC, домакини в континентален Китай, домакини в Япония или домакини на изживявания.

Какво се покрива?

Застраховката за защита на домакините може да покрива:

– вашата правна отговорност за телесни повреди на гости или други лица; – вашата правна отговорност за щети на имущество, принадлежащо на гости или други лица; – вашата правна отговорност за щети върху общи площи, като например фоайета на сгради и съседни имоти, причинени от гост или други лица.

Застраховката за защита на домакините не покрива:

– щета или нараняване в резултат на нещо, извършено умишлено (не инцидент) – загуба на доход – щета на вашето място или вещи (те може да бъдат защитени чрез гаранция за домакините на Airbnb*)

*Гаранцията за домакините на Airbnb не е свързана със застраховката за защита на домакините или Airbnb UK Services Limited.

Решени сме да допринесем за безопасна и доверена общност по целия свят.

Решени сме да допринесем за безопасна и доверена общност по целия свят.

Тъй като съм бил гост и преди, 
много от опасенията вече са разсеяни. Знаех, че мястото ми ще бъде застраховано... и 
знаех, че гостите ще проявяват уважение.“
Тъй като съм бил гост и преди, 
много от опасенията вече са разсеяни. Знаех, че мястото ми ще бъде застраховано... и 
знаех, че гостите ще проявяват уважение.“

Услан, домакин в Лондон

Услан, домакин в Лондон

Тъй като съм бил гост и преди, 
много от опасенията вече са разсеяни. Знаех, че мястото ми ще бъде застраховано... и 
знаех, че гостите ще проявяват уважение.“
Тъй като съм бил гост и преди, 
много от опасенията вече са разсеяни. Знаех, че мястото ми ще бъде застраховано... и 
знаех, че гостите ще проявяват уважение.“

Услан, домакин в Лондон

Услан, домакин в Лондон

Процесът на предявяване на иск

1. Попълва се входящ формуляр

Когато домакин, гост или трета страна се свърже с екипа за поддръжка на общността, Airbnb ще предостави информация за процедурата по предявяване на иск.

2. Застрахователят назначава застрахователен агент, който след това разглежда иска

След попълване на входящия формуляр, застрахователен агент ще се свърже с вас от името на застрахователното дружество, за да обсъдите иска и да събере информация.

3. Искът се разследва

Застрахователният агент, който се занимава с искове от трети страни, урежда иска в съответствие с условията на застрахователната полица за защита на домакините и съответните закони и наредби в приложимата юрисдикция.

Застраховката за защита на домакините е предмет на определени общи условия и изключения. 
За да научите повече, изтеглете подробно обобщение на програмата.

Отговори на въпросите ви

Трябва ли да направя нещо, за да се застраховам съгласно застраховката за защита на домакините?

Не. Като се съгласяват да публикуват обява за имот в Airbnb или да продължат да публикуват обява за имот в Airbnb, домакините* приемат да бъдат включени в застраховка за защита на домакините за застрахователни събития, възникнали по време на престой в Airbnb. Обърнете внимание, че застраховката за защита на домакините е предмет на общите условия и изключенията на полицата.

Домакините, които искат да се откажат от програмата за застраховка за защита на домакините, трябва да направят следното: – Изпратете ни имейл от имейл адреса, свързан с акаунта ви на домакин – Посочете трите си имена и телефонен номер, свързани с акаунта ви на домакин – Посочете точното заглавие на обявата си

Имайте предвид, че имейл адресът за отказ не се използва за друго, освен за обработване на заявки за отказ.

*Не важи за домакини, които предлагат настаняване чрез Airbnb Travel, LLC, домакини в континентален Китай](/d/china-host-protection-plan), домакини в Япония](/d/japan-host-insurance) и домакини на изживявания.

Готови ли сте да започнете да настанявате гости?

Готови ли сте да започнете да настанявате гости?