ПРЕДСТАВЯНЕ

По-обстойно почистване в Airbnb

Има нов стандарт за чистота в Airbnb. Открийте места за престой, чиито домакини са се ангажирали да спазват нашата процедура за почистване, подкрепена от експертите.

Има нов стандарт за чистота в Airbnb. Открийте места за престой, чиито домакини са се ангажирали да спазват нашата процедура за почистване, подкрепена от експертите.

Ангажимент на домакина за безопасност

Повече от всякога здравето и благосъстоянието на нашата общност са основен приоритет. Домакините по целия свят* ще трябва да се ангажират с процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в пет стъпки.

Повече от всякога здравето и благосъстоянието на нашата общност са основен приоритет. Домакините по целия свят* ще трябва да се ангажират с процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в пет стъпки.

Подкрепено от експерти

Процедурата от пет стъпки се основава на наръчника на Airbnb за почистване, който е разработен в партньорство с бившия началник на общественото здравеопазване на САЩ, д-р Вивек Мурти, и е подкрепен от световни експерти по здравеопазване и настаняване на гости.

Не само почистено, но и хигиенизирано

По-обстойното почистване означава да положите по-големи усилия, отколкото за стандартното основно почистване, т.е. да хигиенизирате помещението си в съответствие с водещите в отрасъла стандарти.

Далеч от тълпите

Почувствайте се като у дома си, като си отдъхнете от големите тълпи и забързания живот в уютно лично пространство. Нашите практики за безопасност във връзка с COVID-19 включват изисквания за социална дистанция, за да сте на безопасно разстояние, независимо дали сте в цял самостоятелен дом или самостоятелна стая.

Потърсете искрата

Намерете домакини, които са се ангажирали с нашата процедура за почистване в пет стъпки — просто проверете дали в горната част на обявата им пише „По-обстойно почистване“. За повече подробности относно това какво домакините се ангажират да почистват, щракнете тук.

Намерете домакини, които са се ангажирали с нашата процедура за почистване в пет стъпки — просто проверете дали в горната част на обявата им пише „По-обстойно почистване“. За повече подробности относно това какво домакините се ангажират да почистват, щракнете тук.

Маски и ръкавици

Безопасността на първо място. Препоръчваме на домакините и техните хигиенисти да носят лични предпазни средства по време на почистването.

Одобрени дезинфектанти

Домакините трябва да използват дезинфектанти, одобрени от местните регулаторни агенции, за да се справят със замърсявания, микроби и вируси.

Повърхности, които се докосват често

Всички повърхности, особено тези, които често се докосват, трябва да бъдат почистени и хигиенизирани с дезинфектант.

Нашите глобални здравни консултанти

Airbnb разработи процедурата за по-обстойно почистване в пет стъпки след консултация с бившия началник на общественото здравеопазване на САЩ, д-р Вивек Мурти, въз основа на насоки от Центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ и насоките от Световната здравна организация (СЗО). Домакините трябва да направят справка за всички местни указания и да ги спазват.

Airbnb разработи процедурата за по-обстойно почистване в пет стъпки след консултация с бившия началник на общественото здравеопазване на САЩ, д-р Вивек Мурти, въз основа на насоки от Центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ и насоките от Световната здравна организация (СЗО). Домакините трябва да направят справка за всички местни указания и да ги спазват.

Често задавани въпроси

Как се актуализират тези стандарти за почистване при публикуването на нови указания?

Ние в Airbnb ще продължим да работим с експертните ни съветници и да следим отблизо новите констатации на здравните организации по цял свят, като актуализираме правила си спрямо тях.

Как да разбера дали домакинът ми се е ангажирал с процедурата за почистване в пет стъпки?

Домакините, които се ангажират да спазват процедурата за по-обстойно почистване, ще имат обозначение за това в обявата си – просто потърсете иконата с искрата. За повече подробности относно стриктната 5-стъпкова процедура на почистване, с която се ангажират домакините, прочетете тази статия.

А ако съм домакин?

Като домакин спазването на 5-стъпковата процедура за по-обстойно почистване ви помага да се подготвите за начина, по който ще се осъществяват пътуванията занапред. Тази процедура осигурява също така спокойствие за гостите и е знак за общността, че за вас почистването е нещо важно.Считано от 20 ноември, всички домакини ще бъдат длъжни да спазват новите ни практики, свързани с безопасността и COVID-19. В противен случай може да получат предупредителни съобщения, акаунтите им може да бъдат временно спрени, а в някои случаи и да бъдат трайно отстранени от платформата на Airbnb. Домакините трябва да направят справка с наръчника на Airbnb за почистване, където подробно са изложени добри практики как да се прилага 5-стъпковата процедура за почистване, както и да направят справка с всички местни указания и да ги спазват. Щракнете тук, за да се ангажирате с почистването.

Какви други указания за здравословни и безопасни условия са създадени, за да бъдат пътуващите в безопасност по време на пандемията от COVID-19?

В усилията си да предложим процедура, която надхвърля стандартното почистване, създадохме нови насоки, както за домакините, така и за пътуващите, и ги съобразихме с насоките на Световната здравна организация и Центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ.

Всички домакини и гости трябва:

  • Да носят маска. Ако е наложително домакините и гостите да имат контакт лице в лице или ако има споделени помещения, до които имат достъп и хора, различни от резервиралите, следва да носите предпазно средство за покриване на лицето по всяко време, съгласно препоръките на регулаторните агенции и органи.
  • Когато сте в общо помещение (в качеството си на домакин или гост), във всеки един момент спазвайте съответната дистанция от всеки, който не е сред резервиралите.

  • В допълнение препоръчваме следните предпазни мерки, с цел предотвратяване разпространението на COVID-19:
  • Мийте ръцете си редовно.
  • Не посрещайте гости и не пътувайте, ако сте били изложени на COVID-19 или показвате симптоми на заболяването.

  • Уверете се, че спазвате всички местни закони или насоки, които важат за вашия район. За повече информация прочетете тази статия в помощния център.

    *С изключение на Китай