Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  10-те най-важни промени в Airbnb 2022: зимно издание

  Научете за 10-те актуализации, които създадохме специално за домакините.
  От Airbnb на 16 ное 2022 г.
  Четене: 6 мин
  Актуализирано: 21 юли 2023 г.

  AirCover за домакините

  Основни правила за гостите

  Подобрения на системата за отзиви

  Бързо плащане

  Категории в Airbnb

  Airbnb
  16 ное 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Разгледайте още теми