Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Как домакините помогнаха на Airbnb да инвестира в местни общности

  Научете повече за фонда на общността в последната актуализация на консултативния съвет на домакините.
  От Airbnb на 4 юни 2021 г.
  Четене: 4 мин.
  Актуализирано: 14 юни 2021 г.

  Акценти

  • Научете как консултативният съвет на домакините и домакините от цял свят работят по програмата на фонда на общността

  • Без Солтани от консултативния съвет също споделя защо толкова силно желае да подкрепя местните общности

  • Следете напредъка на консултативния съвет през 2021 г.

  Всеки месец споделяме последните актуализации от консултативния съвет на домакините и ви помагаме да опознаете членовете на съвета.

  Здравейте,

  Аз съм Без Солтани, супердомакин от Ванкувър, Канада, и член на консултативния съвет на домакините. С удоволствие ви съобщавам кои са получателите на средства по програмата на Airbnb за фонда на общността за 2021 г. Тази година програмата предоставя 10 милиона USD на местни и национални организации, които обслужват общностите по целия свят.

  След като консултативният съвет на домакините прегледа близо 500 организации от програмния партньор на Airbnb – GlobalGiving, поканихме лидерите на общността и клубовете на домакините от цял свят да гласуват.

  Домакините избраха над 150 финалисти от над 40 държави и шест континента! От предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените до обучение на децата и подкрепа на местните култури, тези организации предоставят невероятна подкрепа на своите общности.

  Как работи процесът на подбор

  Консултативният съвет на домакините искаше да помогне за посрещане на безпрецедентните нужди, породени от пандемията, затова избрахме да се съсредоточим върху отпускането на безвъзмездни средства на организации в три области:

  • Усилия за борба с COVID-19
  • Икономическа независимост
  • Образование

  Запознаването с
  програмния партньор на Airbnb – GlobalGiving, помогна за идентифицирането на стотици организации от цял свят, които изпълняват важна задача в тези приоритетни области. Всеки член на консултативния съвет на домакините прегледа около 100 организации и ги оцени въз основа на съответствието им с нашите три приоритетни области и въздействието, което са постигнали.

  Дълго време разглеждах организациите, за да разбера по-добре тяхната мисия и непосредственото им въздействие върху общността им.

  Включване на нашата общност
  След като стеснихме кръга на организациите до тези, за които смятахме, че оказват най-голямо въздействие, споделихме финалистите с лидерите на общността по целия свят, за да получат допълнителен принос от домакините. Лидерите на общността поканиха клубовете на домакините си да гласуват за организации, а резултатите помогнаха да се осигури информация за това как се разпределят безвъзмездните средства между финалистите.

  Беше невероятна възможност, като знаехме, че ние като домакини имаме решаваща роля в процеса, защото безвъзмездните средства от фонда на общността в края на краищата може да помогнат на хиляди хора. Мисля, че много рядко се случва, особено за публична компания, да има такова въздействие. И като домакини успяхме да се включим в една прекрасна кауза.

  Какво следва
  Това беше първата година на фонда на общността, но инициативата е дългосрочна. Airbnb създаде фонда на общността, за да отпусне 100 милиона USD за 10 години в подкрепа на общностите, а консултативният съвет вече разговаря с ръководството на Airbnb за това как да подобри програмата догодина.

  Освен този процес Airbnb ще отпуска безвъзмездни средства и на допълнителни организации, които счита, че изпълняват важна роля в общностите по света.

  Защо фондът на общността е толкова важен за мен

  Фондът на общността е един от начините, по които Airbnb и общността на домакините дават своя принос. Като домакини имаме възможност да окажем положително въздействие върху местните общности чрез тези организации.

  Осъзнах колко много големи организации с нестопанска цел се опитват да направят света едно по-добро място и те се нуждаят от помощ, за да разширят своите мисии.

  Техните истории ме поразиха. Една от тях, която наистина намери отклик в мен, е организация в Бразилия, която помага на децата в Амазонка да получат достъп до качествено образование. Това е толкова важна кауза и ще има влияние върху тези деца до края на живота им.

  Защо чувствам отговорност към мисията на Airbnb за принадлежност

  Ние, домакините, служим като портали към съответните градове. Домакините помагат за създаването на магията, която е част от престоя на всеки гост, и са посланици на мисията на Airbnb за чувство за принадлежност навсякъде по света.

  Наистина вярвам, че мога да се чувствам на мястото си във всяка точка на света, най-вече защото семейството ми емигрира в Канада. Мисля, че ако познавате чувството да не се чувствате на мястото си никъде, това ви прави по-съпричастен и гостоприемен домакин.

  Обичам да общувам с гостите. Може да не се познаваме, но се свързваме на човешко ниво, без граници или ограничения. Първият ни гост беше толкова вдъхновен от предлаганото от нас място, че създаде произведение на изкуството. До ден днешен тази картина е на стената ни, за да напомня за уникалната ни връзка.

  Аз съм голям фен на промотирането на местния бизнес. Това е моят начин да покажа местни съкровища, като добавям стойност към общността ни.

  Гледам на нещата от уникална гледна точка, защото имам проблеми с ученето и обработвам информация по различен начин. Разглеждам света не като държави и граници, а по-скоро като неограничена възможност за учене чрез истински връзки, които достигат далеч отвъд езика и нашите различия.

  Случайните прояви на доброта към гостите ви може да бъдат от голямо значение. Привилегия е да се допринесе за нечие щастие.

  Следете консултативния съвет на домакините. Ще споделяме актуализации от месечните заседания на съвета, както и съвети от членовете му.

  Информацията, съдържаща се в тази статия, може да се е променила след публикуването ѝ.

  Акценти

  • Научете как консултативният съвет на домакините и домакините от цял свят работят по програмата на фонда на общността

  • Без Солтани от консултативния съвет също споделя защо толкова силно желае да подкрепя местните общности

  • Следете напредъка на консултативния съвет през 2021 г.
  Airbnb
  4 юни 2021 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми