Airbnb 2023: лятно издание за домакините
Лятно издание

Представяме ви 25 подобрения за домакините – от календара до освобождаването

Въз основа на отзивите ви разработихме нови функции за домакините. Възползвайте се от ранния достъп до тях, за да ги използвате още днес.

Преработени инструменти за ценообразуване

Всички инструменти за ценообразуване вече са и в календара и ще можете по-лесно да задавате и коригирате цените си от едно място. С променената разбивка на цените ще виждате и общата цена за гостите и какво печелите.

Сравняване на подобни обяви

За първи път вече ще можете да сравнявате цената си със средната цена на подобни места наблизо – така ще бъдете по-конкурентоспособни.

Плъзгане за избор и годишен изглед

В мобилните устройства вече можете да изберете диапазон от дати само с плъзване на пръст по екрана – без повече да докосвате всеки ден поотделно. Очаквайте скоро и нов 12-месечен изглед.

Вградени инструкции при освобождаване

Вече можете да добавяте към обявата си основни инструкции при освобождаване на мястото и да включвате допълнителни изисквания. Гостите ще получат напомняне какво трябва да направят и с едно докосване да ви уведомят, когато си тръгнат.

Потвърждения за прочитане

Вие и гостите ви ще получавате потвърждения за прочитане, за да знаете дали съобщението е видяно. А с обновената функция за бързи отговори вече ще можете да споделяте инструкциите за освобождаване на мястото.

Разрешения и изплащания за помощник-домакините

Вече е много лесно да каните нови помощник-домакини и да им задавате нужните разрешения – пълен достъп, достъп до календара и пощата или само до календара. Също така и да конфигурирате и споделяте изплащанията с помощник-домакина си.

Обобщение на новите функции за домакините

Показване на общата цена
Вашата обща цена за нощувка ще се показва навсякъде в приложението, за да знаете винаги колко ще платят гостите.
Избор на дати с плъзгане
Плъзнете, за да изберете или редактирате по-бързо диапазон от дати в календара – няма нужда да докосвате отделните дни.
Инструкции при освобождаване
Създайте инструкциите при освобождаване още по-бързо, като изберете от предварително зададения списък със стандарни задачи.
Потвърждения за прочитане
Вие и гостите ви ще получавате потвърждения за прочитане, за да знаете дали съобщението е видяно.
Раздел „Помощник-домакин“
Ще можете да преглеждате всички в нов раздел помощник-домакини и да управлявате техните разрешения и изплащания.
Ранен достъп
Вече ще можете да изпробвате новите функции и да споделяте мнението си за тях, за да ги подобрим.
Разбивка на цената
Актуализираната разбивка на цената ви показва колко плащат гостите и колко печелите.
Сравняване на подобни обяви
Сравнете цената си със средната цена на подобни обяви наблизо, за да бъдете конкурентоспособни.
Настройки за цени и заетост
Обновени са инструментите на календара и вече могат да се ползват по еднакъв начин в различните видове устройства.
Седмични и месечни отстъпки
Използвайте новия плъзгач, за да задавате или коригирате отстъпките, като същевременно се показва цената, която гостите ще платят.
Годишен календар от мобилен телефон
Скоро ще можете да преглеждате заетостта на предлаганото място за годината и цената за всеки месец – всичко на един екран.
Персонализирани инструкции
Включете допълнителни изисквания към инструкциите за освобождаване, отнасящи се конкретно за вашето място.
Информация за освобождаване
Гостите автоматично ще получат информацията за освобождаване един ден преди да си тръгнат.
Бързи известия за освобождаване
Гостите вече могат да ви уведомят само с едно докосване, когато освобождават мястото ви.
Бързи отговори за освобождаването
Използвайте бързи отговори и планирани съобщения, за да споделяте инструкциите за освобождаване на мястото.
Акценти с отзиви за домакини на стаи
В профилите на домакините от „Airbnb Стаи“ вече има цитати от отзивите за тях.
Интересни факти в профила
Посочете в профила си интересни подробности за вас, например любимата ви песен от гимназията.
История на пътуванията на домакина
Споделете пътуванията, които сте предприели с Airbnb, за да добият гостите по-добра представа за предпочитанията ви.
Интереси на домакина
Вече можете да изберете хобитата си от предварително зададен списък и така да откриете общи интереси с гостите си.
По-подробни профили на гостите
Гостите могат да добавят нови подробности в профила си, така че да знаете малко повече за това кой резервира.
Опростени покани за помощник-домакин
Вече е още по-лесно да поканите помощник-домакини, които да ви помагат да управлявате обявите и местата за настаняване.
Нови разрешения за помощник-домакини
Задайте нови разрешения, като изберете пълен достъп, достъп до календара и пощата или само до календара.
Нови изплащания за помощник-домакина
Вече можете да настроите изплащанията за помощник-домакина като фиксирана сума или процент от резервацията.
Проверка на самоличността на гостите
Всички гости, които резервират по целия свят, ще преминат през проверка на самоличността.
Проверка за резервациите за цял свят
Технологията, която помага за намаляване на риска от партита и щети, вече е достъпна в целия свят.

Airbnb Стаи: вече и с визитка на домакина

Нов подход за отделните стаи – въвеждащ паспорт на домакина, за да могат гостите да ви опознаят, преди да резервират, както и обновени инструменти за търсене, за да подобрите класирането на обявата.

Визитка на домакина

Разкажете на гостите за себе си: какво хоби имате, как се казва домашният ви любимец, други интересни факти за вас и с какво мястото ви е по-специално.

Нов дизайн на филтрите

Благодарение на преработените филтри гостите могат по-лесно да превключват между различните типове места за престой и да преглеждат средните цени.

Категория „Airbnb Стаи“

С новата категория „Airbnb Стаи“ в горната част на началната страница гостите още по-лесно ще откриват обяви за отделни стаи.