Пропускане към съдържанието
    Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
    Актуализация във връзка с COVID-19
    За да намерите вариантите за отменяне и за възстановяване на средствата, отворете таблото си.Резервациите, отговарящи на условията съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, могат да бъдат отменени преди настаняването, без да получите санкции или това да се отрази на статуса ви на супердомакин.