Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“. Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации. Ако датата за настаняване е след 15 август, проверете за актуализация отново тук на 15 юли 2020 г.

  Защо резервацията ми за изживявания с  Airbnb е отменена?

  На 11 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от COVID-19 за световна пандемия.Въз основа на указанията на правителствата и експертите по обществено здраве относно социалното дистанциране, изживяванията с Airbnb бяха временно спрени на 18 март 2020 г., като това ще продължи поне до 28 юни 2020 г. за много държави, за да се защитят здравето и безопасността на общността ни.

  Считаме, че предприемането на това действие в краткосрочен план е необходимо, за да дадем своя принос за забавяне на разпространението на вируса, а в дългосрочен план да запазим изживяванията като надежден начин за свързване с други хора по целия свят.

  Какво ще стане с резервациите

  Ако сте имали резервация между 18 март и 28 юни 2020 г., тя автоматично се отменя. Получихте пълно възстановяване на средствата, включително възстановяване на всички такси за услугата на Airbnb, и ще получите ваучер от 25 USD, който да използвате за бъдещо изживяване.

  Резервиране на изживявания след 28 юни

  Можете да резервирате всякакви изживявания със свободни места след 28 юни. Airbnb ще продължи да следи ситуацията в световен мащаб и да информира нашата общност, ако ситуацията се промени.

  Правила за отменяне на изживявания с Airbnb

  След като изживяванията с Airbnb бъдат възобновени, при всяка отмяна ще важат правилата за отмяна на изживявания. Отменянията, свързани с COVID -19, се разглеждат съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини. Прегледайте нашата статия относно уважителните причини, свързани с COVID-19, за да научите за обстоятелствата, свързани с COVID-19, които попадат в обхвата на съответните обстоятелства.

  Получихте ли нужната помощ?