Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  Ако плановете ви за пътуване са се променили поради COVID-19, можете да променяте или отменяте резервации от страницата си за пътувания.

  Директива на ЕС относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги

  Standard Information Form according to Directive (EU) 2015/2302 on Package Travel and Linked Travel Arrangements

  If, after selecting and paying for one travel service, you book additional travel services for your trip or holiday via the Airbnb platform, you will NOT benefit from rights applying to packages under Directive (EU) 2015/2302.

  Therefore, Airbnb will not be responsible for the proper performance of the individual travel services. In case of problems please contact the relevant service provider.

  More about Directive (EU) 2015/2302 as transposed into the national law.

  Получихте ли нужната помощ?